Maritieme expertisebureaus Hamer & Van Hussen en Groenendijk plukken eerste vruchten van samenwerking

Hamer & van Hussen en Expertisebureau Groenendijk, de beide in Rotterdam gevestigde expertisebureaus op het gebied van transport- en goederenschades, werken inmiddels meer dan een jaar samen onder één dak.  Tot tevredenheid van de beide directeuren Wieger Hamer en Ben Groenendijk. “Hoewel de markt voor transportexpertises de afgelopen tijd niet echt tekenen van verbetering vertoont, hebben wij het afgelopen jaar toch een lichte groei geboekt”, zeggen beiden in een interview in de eerste editie van het Risk & Business Magazine in 2020.

Beide directeuren kijken vol tevredenheid terug op hun eerste ‘huwelijksjaar’. Groenendijk daarover: “De krachtenbundeling biedt zowel ons zelf als onze klanten eigenlijk alleen maar voordelen. Zo is hierdoor onze continuïteit beter gewaarborgd, kunnen wij een beroep doen op de volop bij Hamer & van Hussen aanwezige productkennis en gebruik maken van hun geavanceerde automatiseringssysteem. Daarnaast zijn we minder kwetsbaar geworden en kunnen we werkpieken bij drukte, ziekte of vakantie beter opvangen. Ik denk dat onze opdrachtgevers inmiddels ook de voordelen hiervan inzien.”

Hamer sluit zich daarbij volmondig aan. “De voordelen die voor Groenendijk gelden, zoals het kunnen uitwisselen van kennis en ervaring als in de vorm van extra ‘handjes’ in drukke tijden, gaan natuurlijk ook voor ons op. Daar komt bij dat we door de samenwerking allebei onze dienstverlening en werkgebied hebben uitgebreid en daardoor opdrachtgevers op een breder maritiem terrein van dienst kunnen zijn. Door de samenwerking versterken we onze slagkracht. Hoewel de markt voor transportexpertises de afgelopen tijd niet echt tekenen van verbetering vertoont, hebben wij beiden het afgelopen jaar toch een lichte groei geboekt. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor een deel zeker is toe te schrijven aan onze krachtenbundeling.”

 Trends

Gevraagd naar de trends die zij waarnemen op hun specifieke werkgebieden antwoordt Hamer dat de aard van de materiële en aansprakelijkheidsclaims door de jaren heen niet echt is veranderd. “Wel ervaren wij dat het aantal schadeclaims vermindert. Tekenend is het feit dat een vaste opdrachtgever in de binnenvaartsector met een vloot van ongeveer 1.000 schepen de afgelopen periode met slechts een 30-tal schades was geconfronteerd, terwijl het voorheen om een veelvoud daarvan ging. Preventie wint aan belang, zowel door middel van technische hulmiddelen als door de aandacht hiervoor bij het personeel. Daar staat tegenover dat wanneer het fout gaat aan boord van een schip, het doorgaans ook goed fout gaat. Ook zijn detectiegrenzen verlaagd en eisen aan producten toegenomen. We zien het gemiddelde schadedossier dan ook complexer en omvangrijker worden en het gemiddelde schadebedrag toenemen.”

Groenendijk ziet dezelfde tendens op zijn vakgebieden, ladingdiefstallen en logistieke aansprakelijkheid. “Ook in deze segmenten zie je dat de schades aan de zogeheten ‘onderkant’ geleidelijk aan het verdwijnen zijn en dat het resterende werk complexer en tijdrovender wordt en de gemiddelde schadebedragen hoger.” Net als Wieger is ook Ben positief gestemd over de toekomst van hun bedrijven, niet in de laatste plaats gezien de stabiele omzetontwikkeling in de afgelopen jaren en de lichte groei in het afgelopen jaar. “We denken de komende jaren deze trend voort te kunnen zetten, mede door de te verwachte consolidatiegolf in de redelijk ‘vergrijsde’ maritieme expertisewereld. We denken ook qua personeelsbestand licht te groeien, waarbij we overigens bewust inzetten op een verjongingsslag”. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Klik hier voor het volledige artikel:

https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/02/MAGAZINERB1_2020.pdf