Marco Zuidweg in dienst getreden bij TOP Expertise als schade-expert

Bij TOP Expertise, het in Rotterdam-Hoogvliet gevestigde onafhankelijke expertisebureau dat is gespecialiseerd in het regelen van technische schades en het uitvoeren van inspecties, is deze maand Marco Zuidweg aan de slag gegaan als schade-expert.

Hij is afkomstig van bbci Frijwijk, waar hij de afgelopen ruim 19 jaar heeft gewerkt als Register-Expert. “In die periode heeft Marco zich o.a. beziggehouden met vooropnames, trillings- en deformatiemetingen. Dit hield vooral in, het plaatsen van de apparatuur, het instellen van de trillingsmeters en het beoordelen en rapporteren van de uitkomst van de gedane meting. Hierdoor heeft Marco in combinatie met de verrichte vooropnames veel ervaring met het mogelijk ontstaan van schades ten gevolge van trillingen afkomstig van bijvoorbeeld heiwerk”, meldt TOP Expertise. Daarvoor werkte hij gedurende 3,5 jaar als uitvoerder nieuwbouw bij Kanters Bouw en Vastgoed