MainPlus Schadeherstel: Goede voorbereiding werpt vruchten af

MainPlus Schadeherstel, het bedrijf dat als regisseur het schadeherstel regelt voor een groeiend aantal bedrijven binnen en buiten de verzekeringsbranche, draait ook in deze ‘Corona-tijden’ op volle kracht door. Manager Gerard van Engelenburg schrijft dat mede toe aan de goede voorbereiding.  “Al vrij snel na de eerste signalen hebben we intern actie ondernomen en daar plukt de klant nu de vruchten van. Want schades gaan natuurlijk gewoon door, vooral lekkages en branden. Door het goede weer van de laatste tijd doen er minder storm- en andere weergerelateerde schades voor.”

Al in een vroeg stadium is de ernst van de Corona-crisis onderkend. Als eerste werden kleine aanpassingen op kantoor gedaan zoals het vervangen van handdoeken door papieren handdoekjes en extra schoonmaakwerkzaamheden op kantoor. Maar al snel bleek dat Corona niet zomaar voorbij zou gaan. Daarom heeft MainPlus al snel besloten om met een A- en B-groep te gaan werken, die per toerbeurt op kantoor aanwezig waren.

Van Engelenburg: “Hierdoor werd het risico op onderling besmettingsgevaar geminimaliseerd en vooral de gezondheid van iedere medewerker zoveel mogelijk beschermd. Hierdoor konden we iedere dag weer zo goed mogelijk alle verzekerden met schade van dienst zijn. De A- en B-groep was voor alle functiegroepen ingesteld waardoor er altijd op alle niveaus doorgewerkt kon worden. Tegelijkertijd hebben we ervoor gezorgd dat alle medewerkers adequate thuiswerkplekken hebben zodat we snel allemaal vanuit huis onze dagelijkse dienstverlening konden en kunnen voortzetten.”

Inmiddels werken alle medewerkers vanuit huis en dat loopt volgens Van Engelenburg tot tevredenheid. “We kunnen al onze opdrachtgevers  nog steeds optimaal van dienst zijn en voor hen als regisseur de schade(herstel)werkzaamheden regelen. Wel nemen we uiteraard voorzorgsmaatregelen bij het directe klantcontact. Dit geldt voor de verzekerden, onze eigen buitendienstmedewerkers en ook zeker voor onze herstelpartners. Onze herstelpartners komen uiteindelijk het meest bij de verzekerde thuis en dat vraagt dus extra aandacht van iedereen. Bij de telefonische intake vragen we aan verzekerden met schade of ze op dit moment één van onze buitendienstmedewerkers of een herstelpartner over de vloer willen hebben. Uiteraard laten we alleen mensen langsgaan die klachtenvrij zijn en worden de richtlijnen vanuit het RIVM/de overheid strak gevolgd. Daarnaast informeren we ook vooraf bij de verzekerden uit voorzorg of de locatie ‘corona-vrij’ is en er derhalve geen sprake is van verkoudheden of ander besmettingsgevaar. Gedupeerden reageren in elk geval zeer begripvol.“

Hij vervolgt: “Het is een bijzondere fase waar we op dit moment met z’n allen doorheen moeten. Alleen wanneer we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid pakken, kunnen we ervoor zorgen dat het corona-virus bestreden wordt. Tegelijkertijd kunnen we er dan ook voor zorgen dat we kunnen blijven doen wat nodig is. Dat betekent concreet dat met de juiste voorzorgsmaatregelen en het juist uitvoeren en volgen van de richtlijnen, herstel ook gewoon door kan blijven gaan en de verzekerde met schade geholpen kan worden. Want een lekkage moet altijd opgelost worden en gelukkig kan dat ook nu nog steeds. Daar zorgen wij ook nu samen met al onze herstelpartners iedere dag weer voor.”