Mainplus’ MainFlow nu VERA Compliant

‘Mainflow, het systeem voor een optimale samenwerking tussen vastgoedeigenaar, Mainplus en onderhoudspartners, is nu VERA Compliant, meldt Mainplus trots.

“Bij de ontwikkeling van MainFlow is de VERA-architectuur als basis genomen en is het logisch datamodel overgenomen. Hiermee is voortgeborduurd op de expertise en jarenlange ervaring binnen de corporatiesector. MainFlow ondersteunt de uitwisseling van data op basis van het horizontaal sectormodel op het gegevensdomein Onderhoud en onderdelen van gegevensdomein Relatie, Overeenkomsten, Vastgoed en Financiën.