Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen geschat op 27 miljard euro

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in 2020 zijn geschat op € 27 miljard. Dit blijkt uit een onderzoek dat het bureau W2Economics heeft uitgevoerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De geschatte kosten zijn hoger dan in voorgaande jaren, die in 2018  nog op 16 tot 19 miljoen euro uitkwamen. Kortom, er is met verkeersveiligheidsmaatregelen veel te winnen”, aldus het KiM.

De kosten van verkeerongevallen zijn ook veel hoger dan andere maatschappelijke verkeergerelateerde kosten, zoals de filekosten en kosten van emissies, die volgens het KiM voor 2019 naar verwachting op resp 3,3 en 11, miljard euro uitkwamen.

Download ‘KiM notitie – Actualisatie maatschappelijke kosten van verkeersongevallen’

Download ‘Rapport W2Economics – Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland: actualisatie 2020’