LRGD organiseert Mini Symposium op 18 november a.s. : De kwaliteit van het deskundigenbericht

            Het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) organiseert op 18 november a.s. een mini-symposium met als titel ‘De kwaliteit van het deskundigenbericht’.  De bijeenkomst begint om 14.00 uur (virtuele toegang vanaf 13.45 uur) en duurt tot 17.00 uur.     In een toelichting schrijft de organisatie: “Voor een gerechtelijk deskundige is ‘kwaliteit’ bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vanzelfsprekend. Maar wat is kwaliteit als het gaat om een deskundigenbericht? Vanuit welke invalshoek kijken we naar kwaliteit? En wie kijkt daar naar? Gaat het om taal en stijl? Gaat het om helder en duidelijk formuleren? Gaat het om hoe toegankelijk de weergave van het onderzoek in het deskundigenbericht voor de rechter is, of moet de rechter het maar doen met hoe het opgeschreven is? Hoe is het onderzoek methodologisch opgebouwd? Is het systematisch en scherp analytisch van structuur? Hoe leg je dat op de juiste wijze schriftelijk vast? Welke technische berekeningen staan in het bericht zelf en wat staat in een bijlage, om een efficiënte leesbaarheid voor de rechter te bevorderen? Wanneer en hoeveel nut heeft het gebruikmaken van het Model deskundigenbericht bij het vastleggen van het onderzoek?”

Diverse sprekers zullen aan deze uiteenlopende aspecten aandacht besteden. Het programma van het Mini Symposium wordt opgebouwd binnen de onderwerpen: Kamer Techniek en Varia, Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, Kamer Financieel Economisch, Kamer Mens en Medisch, Kamer Algemeen. Een deel van het programma is reeds bekend. Dat is gepubliceerd op de website. De sprekers en inhoud worden zo spoedig mogelijk nader bekend gemaakt. Deelnemers krijgen vier PE-punten.