Lichte daling salvagemeldingen

Het aantal Salvagemeldingen is in 2020 licht gedaald. Ondanks corona en het massale thuiswerken heeft de Stichting Salvage maar een fractie minder meldingen ontvangen: 5.028 tegenover 5.289 in 2019.

Directeur Johan van den Berg schrijft die lichte daling toe aan de rustige weersomstandigheden. “Normaal gesproken hebben we bijvoorbeeld in oktober een redelijk aantal schoorsteenbranden waar we onze dienstverlening op inzetten, maar dit jaar werd er in die maand bijna niet gestookt.”

Coronajaar

2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar, benadrukt Van den Berg. “Vooral door de uitbraak van een pandemie die we nooit eerder hebben meegemaakt, is onze communicatie essentieel gebleken. Door de continue veranderingen als gevolg van COVID-19, hebben ook wij meerdere keren onze werkwijze en handelingsprotocollen moeten aanpassen. We hebben regelmatig onze coördinatoren, expertisebureaus en schadestopbedrijven een update moeten geven van ons beleid. Gelukkig hebben we ook in het bijzondere coronajaar, samen met onze Salvagecoördinatoren en alle andere samenwerkingspartners, de hulpverlening namens verzekeraars kunnen waarmaken.”

Johan van den Berg