LetselOpleidingen gaat volgend jaar januari van start met opleiding tot NIVRE-expert Personenschade

 
Op 18 januari start bij Letselopleidingen de opleiding tot NIVRE-expert Personenschade welke in zijn geheel wordt gegeven in één maand tijd.  Deze opleiding voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Bovenbouw opleiding voor personenschade-experts.   Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers e voldaan aan alle eisen die door het NIVRE aan de bovenbouwopleiding worden gesteld en kunnen zij dus geregistreerd worden als personenschade-expert*. ( kijk voor een volledig overzicht van alle eisen op de website van het NIVRE; https://www.nivre.nl/branches/personenschade/inschrijvingregistratie-eisen/ ).  

           
Deze opleiding is onderverdeeld in drie modules: kennis, vaardigheden en externe deskundigheid. Onder leiding van deskundige docenten start deze opleiding op 18 januari 2022. Uiteraard moeten de deelnemers  hier zelf ook voor aan de bak, want bij deze opleiding wordt een groot beroep gedaan op zelfstudie en hun oplossingsgerichte vermogen. Kijk snel of jij in het bezit bent van de juiste vooropleiding of bestel anders de readers Basistoets Letselschade via onze website.Wil je een totaaloverzicht van onze geplande opleidingen, kijk dan bij het volledige programma op de website van LetselOpleidingen
,

k