Letsel Opleidingen organiseert eerste Bijscholingsdag op 12 januari in Sparta Stadion: Hoe interactief ben jij?

Op donderdag 12 januari a.s. organiseert Letsel Opleidingen haar eersate Bijscholingsdag van 2023 met als titel ‘Hoe interactief ben jij? De workshop vindt plaats van 09.30 tot 17.00 uur in het voetbalstadion van Sparta Rotterdam.

Het programma ziet er als volgt uit:

09:30 Ontvangst

10:00 De aftrap

10:25 Erik-Jan Bakker; lezing van over een actualiteit op rekenkundig gebied.
Het onderwerp van de lezing wordt bepaald aan de hand van een rekenkundige actualiteit die op dat moment speelt. 

10:55 Deel 1 van de interactieve kennisquiz onder leiding van Roelof Hemmen

11:10 Jack Menke, Forensisch arts en medisch directeur van Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR): “Is het Bayesiaanse model bruikbaar in de letselschade?”
In de letselschaderegeling zien we dat medisch adviseurs het niet altijd met elkaar eens zijn als het gaat over de medische beoordeling van klachten en beperkingen van betrokkenen. Dat heeft vaak te maken met het feit dat aannames gedaan moeten worden omtrent toekomstige scenario’s. Binnen het strafrecht gebruikt men het Bayesiaanse model om te bepalen in welke mate de overtuiging van twee concurrerende hypothesen bijgesteld moet worden. In deze lezing wordt een fundering gelegd voor de vraag of deze methodiek van meerwaarde zou kunnen zijn in de letselschade.

11:40 Deel 2 van de interactieve kennisquiz onder leiding van Roelof Hemmen
12:00 Lunch

Het middagprogramma bestaat uit drie interactieve workshops. Het gaat daarbij om workshops op het gebied van Kennis, Vaardigheden en Externe Deskundigheid.

Workshop Kennis: Overlijdensschade in de praktijk onder leiding van Marco Zwagerman, docent en letselschadeadvocaat
Bij overlijdensschade worden de nabestaanden geconfronteerd met een uitgebreid scala van gevolgen. Dat zijn juridische en niet-juridische gevolgen. Naast het verdriet en de rouwverwerking, komt de vraag aan de orde hoe de financiële toekomst eruit ziet zonder de kostwinner. Ook rijst de vraag welke uitvaartkosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Dat vraagt van de letselschadeprofessional om specialistische kennis.

In deze workshop wordt vooral aandacht besteed aan het verzamelen van de voor de vaststelling van overlijdensschade noodzakelijke stukken. Het gaat dan om de voor vergoeding in aanmerking komende aspecten van overlijdensschade:
a. uitvaartkosten;
b. gederfd levensonderhoud;
c. affectieschade/shockschade

Workshop Externe Deskundigheid:  Pragmatisch rekenen onder leiding van Robert Withagen en Erik-Jan Bakker, beiden docent en senior rekenkundig expert
Wanneer moet je een rekenkundig expert inschakelen en wanneer niet? Wat kun je met behulp van  Het RekenProgramma® zelf doen?

Workshop Vaardigheden: Ethische aspecten onder leiding van Bart Gevers, docent en eigenaar GOO Consult
In de workshop “vaardigheden” gaan we aan de slag met het ethische aspect van het werk. Soms of meer regelmatig krijg je te maken met afwegingen die op een of andere manier ‘raken’ omdat het eigen of andermans morele geweten om aandacht vraagt. Hoe maak je de juiste (af-)wegingen zodat datgene wat je wilt en realiseert ook vanuit moreel oogpunt verantwoord is? Je gaat praktisch aan de slag met eigen casuïstiek en krijgt handvatten voor het zetten van de stappen die nodig zijn om te komen tot breder gedragen antwoorden, die meer rekening houden met verleden, heden en toekomst, rijker zijn aan perspectief en beter verdedigbaar. 

13:00 Workshopronde 1

14:15 Workshopronde 2

15:15 Paneldiscussie onder leiding van Roelof Hemmen

16:00 Workshopronde 3

17:00 Afsluitende borrel – de 3e helft

Stadion Sparta Rotterdam is de passende locatie voor dit event. Het thema van deze dag is ‘Hoe interactief ben jij?’ en dat is natuurlijk een

Voor meer info en aanmelden: https://letselopleidingen.nl/opleidingen/bijscholingsdag-2023/