Laagste aantal miljoenenbranden sinds 2005


In 2018 zijn door de Stichting Salvage in totaal 78 branden geregistreerd met een (verwachte) schade van één miljoen euro of meer, het laagste aantal sinds de 73 miljoenenbranden in 2005. Sindsdien kwam het aantal miljoenenbranden zeven keer boven de 100 uit, vooral in 2016 (150), 2013 (148), 2014 (129) en 2012 (120).

Volgens de cijfers van de Stichting Salvage deden zicht vorig jaar 40 zeer grote branden voor en 29 grote branden. Daarnaast kregen zes branden het predikaat  ‘middelgroot’ mee, terwijl er verder één kleine brand werd geregistreerd, één incident een grote brand was veroorzaakt door bliksem, en één middelbrand als gevolg van een explosie. In bijna de helft (48,7%) van de gevallen ging het om een brand bij een bedrijf, bij 10l,2% om een bedrijfsverzamelgebouw, bij 7,7% om bij een boerderij/stalbrand, bij 6,4% om een horecabedrijf en bij eenzelfde percentage om een woonhuis. De overige branden ontstonden bij  een gecombineerd woonhuis/bedrijf (5,1%), opslagruimte (3,6%),  kerken en  onderwijsinstellingen (beide 2,6%) 92,5%), of een woonboerderij, gemeente, parkeergarage, schuur/agrarisch of zorginstelling (alle 1,3%).

Uit de recente cijfers van de Stichting Salvage blijkt verder dat de meeste miljoenenbranden (24) zich voordeden in het derde kwartaal, gevolgd door het tweede kwartaal (20) en de beide overige kwartalen (beide 17). Noord- Brabant prijkt met 19 miljoenenbranden boven aan de lijst, gevolgd door Noord-Holland (16) en Gelderland (12). In Overijssel deden de minste kostbare branden voor met een geraamde schade van één miljoen euro of meer (1), gevolgd door Friesland, Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland (beide 2). In de overige provincies was het aantal miljoenbranden als volgt: Zeeland (4), Utrecht en Limburg (beide 5) en Groningen (6).