Kosten verkeersongevallen: 17 miljard per jaar

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen jaarlijks zo’n €17 miljard (kostenpeil 2018 inclusief inflatiecorrectie). Ten opzichte van 2010 is dit een stijging van 5%, toen de kosten €16,3 miljard bedroegen. De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een toename van het aantal ernstig verkeersgewonden de afgelopen jaren. 

Kosten van verkeersongevallen zijn hoger dan andere maatschappelijke kosten die door het verkeer veroorzaakt worden, zoals files (€3,3 tot €4,3 miljard) en de kosten van milieuschade (€7 miljard). In de kostenberekening worden meegenomen: medische kosten, productieverlies, materiële en immateriële kosten, afhandelingskosten. Ruim de helft van de totale kosten betreft immateriële kosten, terwijl ook de kosten voor schade aan voertuigen relatief hoog zijn (circa een kwart van de totale kosten). Andere kostenposten zijn medische kosten, productieverlies, afhandelingskosten en filekosten.  

Met 2,2% van het bruto binnenlands product (bbp) behoort Nederland tot de landen met relatief hoge kosten van verkeersongevallen. De verschillen komen vooral door verschillen in methoden om met name de immateriële kosten te bepalen.  

Informatie over de kosten van verkeersongevallen wordt onder meer gebruikt bij de voorbereiding en evaluatie van verkeersveiligheidsbeleid en in kosten-batenanalyses van verkeersveiligheids-maatregelen. 

Lees meer in de geactualiseerde factsheet Kosten van verkeersongevallen »