Komst Nationaal Keurmerk Letselschade aangekondigd tijdens De Letselschade Raadsdag

Er komt een Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat kondigde Tjibbe Joustra, voorzitter van De Letselschade Raad, afgelopen donderdag aan tijdens de jaarlijkse De Letselschade Raadsdag, die dit jaar plaatsvond in Madurodam.  “Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met één herkenbaar label overheid en samenleving te overtuigen van het onderscheid tussen eerlijke en oneerlijke bedrijven: het kaf van het koren scheiden”, aldus Joustra.

Tijdens De Letselschade Raadsdag van vorig jaar werd volgens hem breed geconstateerd dat het goed zou zijn als alle partijen in de toekomst gezamenlijk gaan uitdragen dat het Register Letselschade in feite één gedeeld keurmerk van de sector is, waaronder alle bonafide dienstverleners zich verenigen, zodat voor slachtoffers duidelijk is waar hun belangen veilig zijn. “Een slachtoffer wordt direct na een ongeval op vele manieren en door vele partijen beïnvloed in de keuze voor een rechtshulpverlener. Bergers, politie, huisartsen, apotheken, zorgverzekeraars, assurantietussenpersonen en WA-verzekeraars verwijzen allemaal actief naar rechtshulpverleners. In sommige gevallen zijn er ook contractuele afspraken om door te verwijzen. Met de verantwoordelijkheid van zelfregulering in het achterhoofd moeten wij er met elkaar voor zorgen dat een onwetend letselschade-slachtoffer niet in handen valt van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Dat willen wij als De Letselschade Raad bereiken door bindende afspraken te maken met alle verwijzers naar ingeschrevenen in het Register Letselschade. Zij zullen dus alleen verwijzen naar partijen die gezamenlijk het Nationaal Keurmerk Letselschade vormen”, aldus Joustra

Vertrouwen op goede hulp

Tjibbe Joustra gaf aan, dat het Nationaal Keurmerk Letselschade vanuit de gedachte van zelfregulering niet vanuit de overheid wordt ondersteund, “maar we hebben wel met minister Dekker gesproken over de wijze waarop wij deze zelfregulering vormgeven”, vertelde hij. Volgens Joustra was Sander Dekker graag in persoon op De Letselschade Raadsdag aanwezig geweest, om iedereen van het nut en de noodzaak van het Nationaal Keurmerk Letselschade te overtuigen, maar moest hij vanwege de begrotingsbehandeling van zijn departement in de Tweede Kamer daarvoor afzeggen.

Wel sprak Dekker de aanwezigen door middel van een videoboodschap toe. “Met deze video wil ik laten weten dat een goede behandeling van letselschade mij echt aan het hart gaat”, aldus Sander Dekker. “Daarmee kunnen we iets goeds voor slachtoffers doen. Je zou kunnen zeggen dat de kracht van onze samenleving wordt afgemeten aan de hulp die mensen krijgen als het even niet meezit of als het even heel erg tegenzit. Het leven van slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongelukken komt van de ene op de andere dag op zijn kop te staan. Mensen zitten dan met vragen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Kan ik in mijn woning blijven wonen, kan ik blijven werken, kan ik nog de dingen doen die ik gewend was te doen? Na een ingrijpend ongeval moet je kunnen vertrouwen op goede hulp en een deskundige schadeafwikkeling. Het leven is al onzeker genoeg geworden. U hebt met kwetsbare mensen te maken en u gaat daar professioneel mee om, met De Letselschade Raad als boegbeeld.”

Hij vervolgt: “Er gaat gelukkig veel goed, maar er gaat helaas soms ook iets mis. Elke zaak waarin iets misgaat, is er een te veel. Daarom introduceert u vandaag het Nationaal Keurmerk Letselschade: een gezamenlijk keurmerk voor alle beroepsgroepen in de branche. Ik juich dat van harte toe, want daarmee biedt u mensen een houvast, maakt u duidelijk bij wie ze in goede handen zijn en scheidt u het kaf van het koren. Ik waardeer het echt enorm dat De Letselschade Raad alle betrokkenen op één lijn weet te krijgen, met als concreet resultaat een keurmerk. Graag vraag ik u in het belang van de slachtoffers kritisch te blijven kijken waar nog verbetering mogelijk is en elkaar bij de les te houden.”

Bindende afspraken maken

Het was aan Tjibbe Joustra, voorzitter van De Letselschade Raad, om formeel aan te kondigen dat de branche een Nationaal Keurmerk Letselschade zal invoeren. “Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met één herkenbaar label overheid en samenleving te overtuigen van het onderscheid tussen eerlijke en oneerlijke bedrijven: het kaf van het koren scheiden”, aldus Joustra. “Tijdens De Letselschade Raadsdag van vorig jaar werd breed geconstateerd dat het goed zou zijn als alle partijen in de toekomst gezamenlijk gaan uitdragen dat het Register Letselschade in feite één gedeeld keurmerk van de sector is, waaronder alle bonafide dienstverleners zich verenigen, zodat voor slachtoffers duidelijk is waar hun belangen veilig zijn. Een slachtoffer wordt direct na een ongeval op vele manieren en door vele partijen beïnvloed in de keuze voor een rechtshulpverlener. Bergers, politie, huisartsen, apotheken, zorgverzekeraars, assurantietussenpersonen en WA-verzekeraars verwijzen allemaal actief naar rechtshulpverleners. In sommige gevallen zijn er ook contractuele afspraken om door te verwijzen. Met de verantwoordelijkheid van zelfregulering in het achterhoofd moeten wij er met elkaar voor zorgen dat een onwetend letselschade-slachtoffer niet in handen valt van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Dat willen wij als De Letselschade Raad bereiken door bindende afspraken te maken met alle verwijzers naar ingeschrevenen in het Register Letselschade. Zij zullen dus alleen verwijzen naar partijen die gezamenlijk het Nationaal Keurmerk Letselschade vormen.”

Vertrouwen op goede hulp

Tjibbe Joustra gaf aan, dat het Nationaal Keurmerk Letselschade vanuit de gedachte van zelfregulering niet vanuit de overheid wordt ondersteund, “maar we hebben wel met minister Dekker gesproken over de wijze waarop wij deze zelfregulering vormgeven”, vertelde hij. Volgens Joustra was Sander Dekker graag in persoon op De Letselschade Raadsdag aanwezig geweest, om iedereen van het nut en de noodzaak van het Nationaal Keurmerk Letselschade te overtuigen, maar moest hij vanwege de begrotingsbehandeling van zijn departement in de Tweede Kamer daarvoor afzeggen.

Wel sprak Dekker de aanwezigen door middel van een videoboodschap toe. “Met deze video wil ik laten weten dat een goede behandeling van letselschade mij echt aan het hart gaat”, aldus Sander Dekker. “Daarmee kunnen we iets goeds voor slachtoffers doen. Je zou kunnen zeggen dat de kracht van onze samenleving wordt afgemeten aan de hulp die mensen krijgen als het even niet meezit of als het even heel erg tegenzit. Het leven van slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongelukken komt van de ene op de andere dag op zijn kop te staan. Mensen zitten dan met vragen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Kan ik in mijn woning blijven wonen, kan ik blijven werken, kan ik nog de dingen doen die ik gewend was te doen? Na een ingrijpend ongeval moet je kunnen vertrouwen op goede hulp en een deskundige schadeafwikkeling. Het leven is al onzeker genoeg geworden. U hebt met kwetsbare mensen te maken en u gaat daar professioneel mee om, met De Letselschade Raad als boegbeeld. Er gaat gelukkig veel goed, maar er gaat helaas soms ook iets mis. Elke zaak waarin iets misgaat, is er een te veel. Daarom introduceert u vandaag het Nationaal Keurmerk Letselschade: een gezamenlijk keurmerk voor alle beroepsgroepen in de branche. Ik juich dat van harte toe, want daarmee biedt u mensen een houvast, maakt u duidelijk bij wie ze in goede handen zijn en scheidt u het kaf van het koren. Ik waardeer het echt enorm dat De Letselschade Raad alle betrokkenen op één lijn weet te krijgen, met als concreet resultaat een keurmerk. Graag vraag ik u in het belang van de slachtoffers kritisch te blijven kijken waar nog verbetering mogelijk is en elkaar bij de les te houden.”