Kanker oorzaak van drie van de tien sterfgevallen; hart- en vaatziekten een kwart

In 2018 overleden ruim 153.000 inwoners van Nederland. Met bijna 47.000 sterfgevallen (30%) was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25% van de overledenen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Daarnaast overleed 13% van de bevolking in ons land als gevolg van  psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, 9% ziekten van de ademhalingsorganen, 6% door een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals ongeval, zelfdoding of moord, en 1 1% van de sterfgevallen was toe te schrijven aan de griep.

De doodsoorzaken verschillen sterk per leeftijdsgroep. In 2018 overleden minder dan 2.000 mensen tussen 15 en 40 jaar, waarvan 44% aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding of moord. Bij personen tussen 40 en 80 jaar is kanker de meest voorkomende doodsoorzaak, te weten 45% van de sterfgevallen. Vanaf 80 jaar is de sterfte aan hart- en vaatziekten het hoogst, en voor 5% van de overleden 85-plussers was in 2018 een val de doodsoorzaak.

Meer mannen dan vrouwen overlijden aan kanker

Mannen sterven vaker aan kanker dan vrouwen. Vrouwen overlijden daarentegen vaker aan psychische stoornissen of ziekten van het zenuwstelsel, waaronder dementie en de ziekte van Alzheimer. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat vrouwen gemiddeld op latere leeftijd sterven dan mannen.