Juridische barometer Stichting Achmea Rechtsbijstand: Meer geschillen tussen buren en over verbouwing

Stichting Achmea Rechtsbijstand ontving in 2018 in totaal 155.532 verzoeken om juridische hulp. Mensen hadden vooral juridische problemen met elkaar of met een organisatie (civiel recht met 67.705 meldingen) of met hun werkgever (arbeidsrecht met 33.621 meldingen). Binnen de rechtsgebieden zagen we een aantal opvallende stijgers, zoals meer dienstverbanden die ‘slapend’ worden gehouden, meer geschillen over de verbouwing van een woning en meer burengeschillen. Dat blijkt uit de nieuwe Juridische Barometer 2018-2019, die Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) jaarlijks in januari publiceert. De Juridische Barometer laat de meest voorkomende vragen om juridische hulp zien die SAR ontving. Ook geeft de stichting een prognose voor het nieuwe jaar.

Binnen het arbeidsrecht ziet SAR al langere tijd het aantal ontslagzaken teruglopen (13.782 in 2017 en 12.501 in 2018).” Deels verklaren we dit door de huidige goede economische omstandigheden en daardoor minder reorganisaties, de meest voorkomende oorzaak van ontslag. Ook zien we dat mensen na een ontslag makkelijker aan een nieuwe baan komen door de goede arbeidsmarkt. En tenslotte zien we dat werkgevers steeds vaker de nieuwe spelregels in het ontslagrecht goed toepassen.”

Overige geschillen

Een opvallende stijging van 37% binnen het arbeidsrecht constateert de stichting bij het aantal zaken over een ‘slapend dienstverband’. Hiervan is sprake als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is en niet ontslagen wordt door de werkgever: de arbeidsovereenkomst wordt ‘slapend’ gehouden. De werkgever doet dat volgens de SAR meestal om de wettelijke transitievergoeding die hij moet betalen bij een ontslag te ontlopen.

Daarnaast neemt de Achmea-stichting meer geschillen over verbouwing en onderhoud van de woning en met de buren waar. “De markt voor koophuizen piekt. Huizenprijzen stijgen nog steeds en veel woningen worden snel en voor een goede prijs verkocht. Wij zagen het aantal geschillen over een verbouwing of onderhoud van de woning oplopen in 2018 met ruim 15%. Dit zijn bijvoorbeeld problemen met dienstverleners zoals loodgieters, installateurs en aannemers.

In 2018 ontving de SAR 7% meer hulpvragen over burenproblemen dan in het jaar ervoor (resp. 3.900 in 2018 en 3.725 in 2017). Het meeste ging dat over ‘beplanting’, gevolgd door ‘hinder’ en ‘erfdienstbaarheid’. “De grootste stijging zagen we bij geschillen over ‘mandeligheid’, een vorm van gebonden mede-eigendom van bijvoorbeeld een afscheidingsmuur, een heg of een pad (een stijging met 60%), en bij geschillen over ‘overbouw’ (stijging 26,7%).

Kijk voor meer cijfers op de Juridische Barometer 2018 -2019 Via http://www.juridischebarometer.com.