Jong NIVRE zet zich in op verjonging en nieuw elan: bestuur uitgebreid met Joost Groot (Letselschade.com), Ferry Kassir (Crawford) en Sanne Vehof (Sedgwick)

Jong NIVRE zet zich in op verjonging en nieuw elan:  bestuur uitgebreid met Joost Groot (Letselschade.com, links), Ferry Kassir (Crawford, rechts en Sanne Vehof (Sedgwick, midden)

Het bestuur Jong NIVRE heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de broodnodige verjonging in het NIVRE-register te bewerkstelligen, mede door de lancering van het Aspirant Lidmaatschap. Om de daadkracht van Jong NIVRE te vergroten is het bestuur inmiddels uitgebreid tot zes leden. Naast voorzitter Didi Redegeld, Frank van der Lugt (beiden Sedgwick) en Maarten Schaap (Van der Wal en Joosten) hebben Ferry Kassir (Crawford), Joost Groot (Letselschade.com) en Sanne Vehof (Sedgwick) zitting genomen

Jong NIVRE zit in deze tijd niet stil. De fysieke vergaderingen zijn omgezet naar conference calls om nieuwe ideeën voor de verdere uitbreiding van Jong NIVRE vorm te kunnen geven. 2020 had voor Jong NIVRE hét jaar moeten worden om de reeds uitgewerkte ideeën voor een deel in de praktijk te kunnen brengen. Vanwege de omstandigheden wordt dit verplaatst naar 2021.

 In dat jaar zal er voor de (toekomstige) Aspirant-leden veel veranderen. Jong NIVRE kan hier nog niet veel over kwijt, maar wil een doorslaggevend onderdeel zijn voor de opleiding van NIVRE Register Experts. “Door nauw betrokken te zijn bij het opleidingstraject, zal er een continue stroming zijn van nieuwe (jonge) experts binnen het NIVRE en ontstaat er een goede balans tussen startende en ervaren experts.”

Om meer naamsbekendheid te genereren, heeft Jong NIVRE recent aansluiting gezocht bij verwante organisaties als de VNAB. Onder meer zal Jong NIVRE binnen de VNAB aan voorlichting en werving gaan doen. Verder wil Jong NIVRE fungeren als kennisplatform, vraagbaak en link tussen beginnende en ervaren experts. “Hiervoor willen wij de samenwerking met de Kamerbureaus de komende tijd verder uitbreiden en inzetten.”

Marktbreed blijven kamerbureaus worstelen met het vinden en opleiden van de juiste experts. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het vak schade-expert nog steeds onbekend is bij studenten en werkzoekenden. “Met de uitbreiding van nieuwe (jonge) experts binnen het NIVRE willen we studenten enthousiasmeren over ons boeiende vak. In 2021 zullen we hier meer vorm aan geven.

Rendez-Vous d’Expertise

Het verplaatste Rendez-Vous d’Expertise zal plaatsvinden op 24 september 2020 in Vianen. Jong NIVRE nodigt haar Aspirant leden uit voor een ontmoeting met een kop koffie voorafgaand aan het inhoudelijke programma. Het (nieuwe) bestuur Jong NIVRE hoopt dan nader kennis te maken en van gedachten te wisselen over de aanpak van Jong NIVRE 2.0.

Vanwege de aflopende termijnen van de drie langstzittende leden (Didi Redegeld, Frank van der Lugt en Maarten Schaap) is Jong NIVRE op zoek naar capabele jonge experts die niet bang zijn zich te laten zien in de markt. Lijkt dit je wat? Mail dan je naam, branche, organisatie en motivatie naar J.Boogerd@nivre.nl.Voor meer informatie over het aspirant lidmaatschap: https://www.nivre.nl/hetregister/aspirant-registratie/.