Jeroen Fröhlich (Sedgwick) : Er zijn nog teveel partijen betrokken bij de schaderegeling

 “Ik vind dat de branche het in het algemeen best goed doet, al zijn er soms grote verschillen in de manier waarop bedrijven en individuen dit aanpakken. Ik durf wel te stellen dat ‘dé markt’ hiermee nog steeds een beetje worstelt”. Dat zegt Jeroen Fröhlich, CEO Sedgwick Nederland in een interview in het recent verschenen Risk & Business Magazine in antwoord op de vraag hoe  ‘dé verzekeringsmarkt’ in het algemeen omgaat met de afwikkeling van schades.

Hij vervolgt: “Bovendien realiseren we nog geen efficiëntie in de schadeketen als geheel. Er zijn nog teveel partijen betrokken, ook waar vooral de dienstverlening naar de eindklant gebaat is bij snelheid. Hoeveel makkelijker zou het niet zijn om de verantwoordelijkheid voor snelle en eerlijke afwikkeling bij één partij neer te leggen: de schade-expert. Die vervolgens binnen de met elkaar gemaakte afspraken op basis van loss adjusting te werk kan gaan. Ik ben ervan overtuigd dat die werkwijze uiteindelijk sneller en  goedkoper is dan de huidige manier van werken en bovendien de

Sedgwick

Aanleiding voor het interview vormt de overname  van Cunningham Lindsey door Sedgwick en de hieruit voortvloeiende naamswijziging. Daarin benadrukt Fröhlich dat de verandering als gevolg van de overname  ‘veel meer is dan alleen een naamswijziging’. “De overname biedt ons én daarmee ook onze opdrachtgevers tal van voordelen. Anders dan vorige aandeelhouders kent Sedgwick wél onze markt, weet wat er nodig is en is dan ook bereid te investeren in mankracht en  de kwaliteit van dienstverlening. We willen de marktleider zijn, in alle branches waarin we actief zijn.”

  Deze strategische overname stelt volgens hem het Nederlandse bedrijf dan ook in staat om wereldwijd complementaire services aan te bieden op het gebied van schade-expertise en claims- en risicomanagement. “De filosofie van Sedgwick begint bij onze klanten en onze collega’s. Dit sluit perfect aan bij onze eigen beleving van succes. De toekomst in ons vakgebied zal bestaan uit technische innovatie, gekoppeld met diepgaande menselijke kennis en empathie. Met de steun van Sedgwick kunnen we verder investeren in deze pijlers en onze dienstverlening in Nederland enorm verbeteren. Ook kunnen we nu ook onze oplossingen uitbreiden voor klanten die wereldwijde vertegenwoordiging en aanvullende diensten zoeken De overname vergroot onze internationale footprint en stelt ons nog beter in staat om te voldoen aan de complexe behoeften van meer klanten op meer locaties dan ooit tevoren.”  

Toekomstplannen

Fröhlich heeft ambitieuze plannen “Onze omzet ligt momenteel rond de 35 miljoen euro. Ondanks de sterk concurrerende markt willen we flink groeien, op alle fronten. Al hebben we er geen bedragen c.q. percentages aan gehangen. Groei is een afgeleide van de beste willen zijn. De sleutel ligt bij de zorg voor onze klanten en onze collega’s. op beide vlakken kunnen we nog stappen maken.:

Hij zegt kansen te zien in de samenwerking met Sedgwick en door het aanbieden van meer integrale, brancheoverschrijdende oplossingen voor schadevraagstukken waarmee opdrachtgevers en hun klanten zitten. Behalve in de ‘kruisbestuiving’ tussen de verschillende branches denken we ook te groeien in CAR/AVB, Marine, Property,  Letsel en TPA afzonderlijk. En op termijn kunnen we daarnaast mogelijk in Nederland ook gebruik maken van Sedgwick’s specifieke know how en ervaring in segmenten waar we in ons land nog niet (veel) aan doen, zoals workers compensation en diensten op het gebied van inkomens/levensverzekeringen. Ik ben dan ook  positief gestemd over de toekomst van Sedgwick Nederland:”