Jaarverslag 2018 Kifid lost bijna helft klachten op door bemiddeling en schikking

In 2018 heeft Kifid in totaal 2.922 klachten inhoudelijk behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Voor bijna de helft van de klachten (46%) is met inzet van bemiddeling of schikking een oplossing gevonden tot tevredenheid van consument en financiële dienstverlener. In ruim 1.100 financiële klachtzaken is een uitspraak gedaan. Daarbij is de consument in bijna 200 klachtzaken deels of geheel in het gelijk gesteld; in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

In 2018 heeft Kifid 4.487 nieuwe klachten ontvangen, waarvan 61 voor de Commissie van Beroep en de overige voor de Geschillencommissie. Hoewel dit aanzienlijk minder is dan in 2017, kon Kifid een veel hoger percentage klachten direct in behandeling nemen.

Het aantal behandelde klachten blijft met 2.922 stabiel. De afgelopen jaren schommelt dit rond de 3.000. Ook de verdeling van behandelde klachten over de verschillende soorten financiële diensten blijft vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Traditioneel leveren schadeverzekeringen het grootste aantal klachten op: 38% (1.108 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten. Op de tweede plaats volgen hypotheekklachten met 27% (808 klachten). Op enige afstand gevolgd door klachten over levensverzekeringen met 16% (457 klachten) van de totaal behandelde klachten. Behandelde klachten over over bankzaken en beleggingszaken hadden in 2018 een aandeel van respectievelijk 14% (402 klachten) en 5% (149 klachten).