Jaarrapportage STIMVA: Meer incidentmeldingen met vrachtwagens in 2019 door drukte en warm weer

Het aantal gemelde incidenten met vrachtwagens is afgelopen jaren sterk toegenomen. Sinds 2013 is er sprake van een jaarlijks toename ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2017 waren er 5.773 meldingen, in 2018 6.111 en vorig jaar 7. 811, een toename met maar liefst 27,8% . Deze cijfers zijn afkomstig uit de Jaarrapportage over 2019 van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA). Mogelijke oorzaak van de toename is dat er door de aantrekkende economie steeds meer vrachtverkeer op de weg was. Ook speelde mee dat het vorig jaar vaak extreem warm was. Op maar liefst 14 dagen was er sprake van ongebruikelijke hitte. Op deze dagen gebeurden twee keer zo veel ongelukken als normaal.

Het lukt bergers wel steeds vaker om de weg binnen een uur weer vrij te krijgen. Vorig jaar was 56% van de bergingen binnen een uur afgehandeld, in 2016 was dit nog 49 %. Verder blijkt dat slechts 1% van de files door vrachtauto-incidenten komt. Een file door een vrachtwagenincident heeft wel meer impact omdat berging en schadeherstel een tijdrovende klus is. 

 Impact vrachtauto-ongevallen vaak wel groot

De impact van vrachtauto-ongevallen is vaak wel groot: ze veroorzaken veelal een ravage op de weg, het wegdek moet bijvoorbeeld gereinigd worden, de vangrails zijn dikwijls beschadigd en moeten hersteld worden. De vracht die wordt vervoerd, moet in veel gevallen worden opgeruimd en overgeladen in een ander vrachtauto. Al met al vaak een tijdrovende klus die vele uren in beslag kan nemen. Weggebruikers kunnen dus veel hinder ondervinden van een vrachtauto-ongeval. In 2019 hadden vrachtauto-incidenten (pechgevallen en ongevallen) een aandeel van 1% van alle files. Ze waren daarmee verantwoordelijk voor 4,2% van de totale filezwaarte en 4,3% van het totale reistijdverlies. Hierbinnen werd 0,3% van alle files veroorzaakt door een ongeval met een vrachtauto en 0,7% door een pechgeval.

Vier van de vijf (80,7%) incidentmeldingen betrof gestrande vrachtauto’s: het ging in totaal om 6.302 incidenten tegen 4.644 en 4.177 gevallen in de beide voorgaande jaren. Op ruime afstand volgen  ongevallen (1,373, was 1.359 resp 1.495) en afgevallen lading (27  resp 13 en 21). Van de resterende 109 (95 resp 84) was de oorzaak niet bekend. Bijna twee van de vier (39%) incidentmeldingen met vrachtwagens zijn het gevolg van bandenpech, een toename met maar liefst 41,1% ten opzichte van 2018, en 38% door een technische storing, wat een stijging is met 19,1%. In de resterende 23% van de incidenten is de oorzaak niet bekend.  Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat 46,5% van de ongelukken eenzijdige ongevallen betreft en is 53,1% het gevolg van een botsing met een ander voertuig.

Gestrande vrachtwagens verdelen zich redelijk gelijkmatig over de werkdagen van de week met kleine pieken op dinsdag en donderdag; ongevallen met vrachtauto’s verdelen zich redelijk gelijkmatig over de werkdagen in de week. Gekeken naar tijdstip vindt 54% van de vrachtwagenongevallen in de spits plaats, opvallend genoeg precies gelijk verdeeld over ochtend- en avondspits (beide 27%). Tijdens de daluren overdag vindt 31% van d eongevallen met vrachtauto’s plaats, terwijl gedurende de daluren in de avond, nacht en ochtend 15% van de ongelukken plaats.

Klik hier voor de volledige jaarrapportage 2019 van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA)