Jaarlijkse risico-analyse Groningen: minder aardbevingen, meer gebouwen voldoen aan de veiligheidsnorm

 Minder kans op aardbevingen en meer gebouwen die aan de veiligheidsnorm voldoen. Dat is het resultaat van de afbouw van de gaswinning in Groningen  , stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de jaarlijkse actualisering van de risicoanalyse. Volgens deze analyse neemt de kans op een beving in 2019 van 3,6 of hoger (Op de Schaal van Richter) af van 14,5% naar 12,5%.

Door de afnemende dreiging, neemt ook het aantal gebouwen dat niet aan de veiligheidsnorm voldoet af met 25% – van 7.200 naar 5.500. Deze gebouwen blijven echter wel onderdeel van de versterkingsopgave en zullen nog steeds in aanmerking komen voor een opname en beoordeling. Ook concludeert het SodM dat de nieuwe risicoanalyse betere informatie bevat over individuele gebouwen. Dat leidt tot verschuivingen in de risicoprofielen van huizen in het aardbevingsgebied.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) benadrukt dat afspraken met bewoners over de versterking nagekomen moeten worden, ook al is de verwachting nu dat een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Enkel een opname kan uitwijzen of een woning daadwerkelijk veilig is en niet versterkt hoeft te worden.

Zo’n 3.000 gebouwen toevoegen aan versterking

De NAM maakt elk jaar een analyse van de risico en dreiging (‘Hazard and Risk Assessment’) van de gevolgen van de gaswinning in Groningen. De modellen achter de risico-analyse zijn onder toezicht van SodM op belangrijke punten verbeterd, onder andere door de toevoeging van informatie over specifieke gebouw-typologieën. Hierdoor zijn er zo’n 3.000 nieuwe gebouwen in beeld gekomen die mogelijk niet aan de veiligheidsnorm voldoen.

SodM adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om deze gebouwen toe te voegen aan de versterkingsopgave in Groningen. Daarmee komt het totaal aantal gebouwen dat opgenomen moet worden in het kader van de versterking op zo’n 15.000 gebouwen. Het zoveel als mogelijk vergroten van de opname en beoordelingscapaciteit van alle te versterken gebouwen wordt hiermee nog belangrijker.