Jaarlijks tot 800 miljoen euro schade door tachofraude

Fraude met de tachograaf zorgt jaarlijks voor een maatschappelijke schade van 700 tot 800 miljoen euro. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport in haar online magazine Toezine. ILT spreekt van een kat-en-muisspel met de frauderende chauffeurs en transporteurs.

Dat er gefraudeerd wordt met de tachograaf is niet vreemd, zeggen inspecteurs Edwin Schoonus, Bert van Voorthuizen en Martijn Klaassen in het artikel. Een manipulatie op de tachograaf inbouwen kost zo’n drieduizend euro, maar dat bedrag is snel terug te verdienen, bijvoorbeeld omdat er minder onderhoud gepleegd wordt. Chauffeurs kunnen ook langer doorrijden, waardoor er meer geld te verdienen is.

De pakkans met de steeds gewiekster ingerichte software is daarbij laag, zegt ILT. Bij vijf tot dertig procent van de inspecties wordt fraude geconstateerd. Het is een kat-en-muisspel met partijen die nieuwe softwaretrucs bedenken. Is er een nieuwe methode ontdekt, dan wordt die veelvuldig toegepast en zakt de constatering van fraude naar vijf procent. Spoort een inspectiedienst als ILT een nieuwe methode op, dan stijgt het percentage naar dertig procent.

Vorig jaar is ILT gestart met digitaal onderzoek. Tachograafdata worden daarbij vergeleken met andere gegevens van een bedrijf. Opvallende, ongerijmde zaken worden er dan uitgelicht. Het zorgt ervoor dat ILT minder tijd hoeft te besteden aan bedrijven die hun zaken goed voor elkaar hebben. Met dit digitale onderzoek, maar ook met de klassieke controle aan de kant van de weg, blijft ILT zich inzetten voor veilige wegen en minder oneerlijke concurrentie.

Lees hier het complete artikel over de aanpak van tachofraude door ILT.