IUMI: Schadepreventie zorgt voor een ‘opwaartse spiraal’ van opbrengsten

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Union of Marine Insurance (IUMI), die dit jaar online plaatsvindt, riep Pascal Dubois, voorzitter van het IUMI Loss Prevention Committee, maritieme verzekeraars op om de vitale rol te erkennen die schadepreventie speelt bij het verhogen van de algemene efficiëntie en winstgevendheid van hun hele bedrijf. Aan de hand van het concept van een ‘opwaartse spiraal’ om de waarde van schadepreventie uit te leggen, benadrukte Dubois dat verzekeraars gebruik moeten maken van nieuwe technologieën om de schadepreventieprocessen verder te verbeteren, met name bij het aanpakken van evoluerende risico’s zoals klimaatinvloeden en veranderende regelgeving in de sector.

Dubois legde uit: “Schadepreventie wordt steeds belangrijker voor transportverzekeraars om hun werk efficiënt te doen. Het gaat niet alleen om alle bedrijfscategorieën binnen de maritieme sector, van casco tot vracht tot energie, bijvoorbeeld, maar het heeft ook invloed op alle operationele functies binnen elke maritieme verzekeringsmaatschappij, van underwriters tot schadebehandelaars. Door schadepreventiemaatregelen te verbeteren en innovatieve benaderingen van risicobeoordeling toe te passen, kunnen verzekeringsmaatschappijen hun operationele efficiëntie verhogen, hun klanten een betere dienstverlening bieden, invloed uitoefenen op wijzigingen in de bestaande regelgeving en uiteindelijk hun winstgevendheid verbeteren. Dit is wat ik ‘de opwaartse spiraal van schadepreventie’ noem.”

Hij vervolgt: “Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en oplossingen, waaronder online audits, inspecties en onderzoeken op afstand, die zorgen voor efficiëntie en lagere kosten bij het toepassen van schadepreventiemaatregelen, zal deze opwaartse spiraal van schadepreventie verder verbeteren.”

Het nemen van verliespreventiemaatregelen draagt ook bij aan de duurzaamheid van de sector en aan kwesties op het gebied van environmental, social and governance (ESG), zo stelde Dubois ook. ESG-kwesties staan hoog op de agenda van de IUMI: onlangs werd binnen de organisatie een werkgroep opgericht om met succes een langetermijnvisie voor de ESG-aanpak van de IUMI te ontwikkelen en een strategie uit te stippelen om ESG-zorgen voor maritieme verzekeraars aan te pakken.

Dubois concludeerde: “Uiteindelijk gaat het bij schadepreventie echt om het leveren van een betere service voor alle partijen, voor de klanten, voor de maatschappijen, voor de sector, voor het milieu en voor de duurzaamheid van onze sector.”