Inter-Focus stuurt Ramadan-kaart naar 500 letselschadeprofessionals

Zo’n vijfhonderd letselschadeprofessionals kregen afgelopen week een opmerkelijke wenskaart toegestuurd, een Ramadankaart. Voor de meesten zal dat de eerste Ramadankaart zijn geweest die ze ooit hebben ontvangen. De kaart is een initiatief van Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum, een organisatie die gespecialiseerd is in re-integratie, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching ten behoeve van slachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond.

De boodschap op de voorkant van de kaart, ‘Fijne vastdagen en een gelukkig Suikerfeest’, sluit aan bij de welbekende Kerstkaart. In de kaart wordt vervolgens een toelichting gegeven., Özlem Adsiz,manager van Inter-Focus, legt uit: “We kunnen gerust vaststellen dat de Islam in veel West-Europese landen een imagoprobleem heeft. Dat zorgt er wellicht onbewust voor dat veel niet-westerse mensen en hun gebruiken met de nodige terughoudendheid worden benaderd. Dat kan Inter-Focus misschien niet oplossen, maar wat we wel kunnen doen is uitreiken, in dit geval met het thema de Ramadan en het Suikerfeest.”

Laagdrempelige insteek
De jaarlijkse Kerst- en Oud-en-Nieuwkaart is een bekend fenomeen. Om de Ramadankaart laagdrempelig te maken is aansluiting gezocht bij die gewoonte. Enerzijds door de wens op de voorkant van de kaart te laten klinken als de bekende kerstboodschap, en anderzijds door de handgeschreven wens aan de binnenkant van de kaart: “Fijne dagen!”.

Uiteraard doet vrijwel niemand van de geadresseerden mee aan de Ramadan en besteden zij ook geen aandacht aan het Suikerfeest. Özlem legt uit dat de wenskaart toch een functie heeft: “In de kaart wordt aangegeven dat het precies onze bedoeling is om mensen hun eerste Ramadankaart te sturen. Daarmee krijgen Nederlanders een handreiking vanuit de Islam en dat is een belangrijk signaal vinden wij. Daarnaast hebben veel van de geadresseerden Islamitische cliënten, collega’s of buurtgenoten. De kaart is ruim op tijd verzonden om hen een gelukkig Suikerfeest te kunnen wensen. En reken maar dat zij dat op prijs stellen. Daarmee overtref je verwachtingen en versterk je de onderlinge band. En als de moslim in kwestie vervolgens zegt: “U bent van harte uitgenodigd om het feest mee te vieren,” dan raad ik iedereen aan om daar gebruik van te maken. Want hoe vaak maak je dat mee?”

Meer informatie over de Ramadan en het Suikerfeest
In de wenskaart staat ook de website van Inter-Focus genoemd (www.inter-focus.nl), waar meer informatie is te vinden over de Ramadan en het Suikerfeest. “Het is wel handig als mensen iets meer weten over deze tradities en rituelen,” aldus Adsiz. “Het Suikerfeest duurt drie dagen en begint op 14 juni. Gelukkig Suikerfeest!”

In het binnenkort verschijnende digitale magazine van Risk & Business  staat een interview met  Özlem Adsiz over haar werkzaamheden en visie op de markt.