Inkie Stoop neemt voorzittershamer NIS over van Annemiek van Reenen -ten Kate

Tijdens de jaarvergadering van het NIS op 4 maart a.s. zal Annemiek van Reenen- ten Kate (Hoffmans Letselschade) na negen jaar haar functie als voorzitter neerleggen.  Inkie Stoop (Wijs letselschade) is voorgedragen als haar opvolger.

Naast Annemiek van Reenen-ten Kate treden ook Sophia van der Waal (Unigarant) , Dick van Laren (Brunel Nederland), Fred Zwarts (De Boomkamp & Zwarts) en Diny De Neef (Ard Korevaar Personenschade af. Fred Zwarts stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Fred Zwarts opnieuw te benoemen en de volgende personen te benoemen ten behoeve van de vacatures: Gysèlle Vogeler (Allianz Claims Services), Brenda Oonk (Wijs Letselschade) en Gert-Jan Vos (Injuriam Expertise).