In week 12 naar schatting 3.100 mensen overleden, opnieuw minder dan verwacht

In week 12 (22 tot en met 28 maart 2021) overleden naar schatting 3.100 mensen. Dat zijn ruim 100 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3.001). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau, in de rest van de bevolking overleden ongeveer evenveel mensen als verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 12 is ook lager dan de verwachte sterfte voor deze periode. Er is echter nog geen sprake geweest van ondersterfte, omdat de lagere sterfte nog wel binnen het verwachtingsinterval ligt (het lichtblauwe vlak in de figuur). Het RIVM registreerde 123 overleden COVID-19-patiënten in week 12 (stand 30 maart).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers onder verwacht niveau

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is iets toegenomen in week 12, maar lag nog steeds onder de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden ruim 150 Wlz-zorggebruikers minder dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking nam ook iets toe en ligt ongeveer op het verwachte niveau. Er overleden ongeveer 1.050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 2.050 mensen.

Sterfte van 80-plussers lager dan verwacht

In week 12 was de sterfte bij mensen van 80 jaar of ouder lager dan verwacht. Onder 65- tot 80-jarigen lag de sterfte iets boven de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden naar schatting iets minder dan 1.700 mensen van 80 jaar of ouder, 1.000 mensen van 65 tot 80 jaar en 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Voorlopige cijfers. Week 12 van 2021 is een schatting
■ Bevolking 0 tot 65 jaar overleden: 382
■ Bevolking 0 tot 65 jaar verwacht overleden: 384
■ Bevolking 0 tot 65 jaar verwacht (95%-interval): 342 – 426
■ Bevolking 65 tot 80 jaar overleden: 828
■ Bevolking 65 tot 80 jaar verwacht overleden: 825
■ Bevolking 65 tot 80 jaar verwacht overleden (95%-interval): 763 – 887
■ Bevolking 80 jaar en ouder overleden: 1 451
■ Bevolking 80 jaar en ouder verwacht overleden: 1 507
■ Bevolking 80 jaar en ouder verwacht overleden (95%-interval): 1 407 – 1 606