IFV onderzoekt uniforme aanpak voor verzamelen brandstatistiek in EU

Het lectoraat Brandpreventie van het IFV is gestart met een onderzoek naar hoe in lidstaten van de Europese Unie (EU), Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten en Australië brandstatistiek wordt verzameld. Dat doen we namens de European Fire Safety Alliance (EuroFSA) in opdracht van de Europese Commissie. In een consortium werken we samen met partners als de universiteiten van Edinburgh en Lund en de Amerikaanse National Fire Protection Association.

Met het consortium hebben we deze opdracht gekregen, nadat de Europese Commissie door het Europees Parlement was gevraagd om dit onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoeksproject duurt 17 maanden en gaat drie voorstellen opleveren voor een uniforme aanpak om brandstatistiek te verzamelen in de EU, inclusief een kosten-batenanalyse, casestudies en de bijdrage aan het verbeteren van de brandveiligheid.

‘IFV internationaal op de kaart’

Een team van zes experts in dataverzameling, data-analyse en brandpreventie voert onder verantwoordelijkheid van het lectoraat Brandpreventie het IFV-aandeel uit van het onderzoek. “Het project bestaat uit een aantal deelprojecten”, zegt projectleider Rijk van den Dikkenberg. “In een paar van die deelprojecten participeert het IFV. In het deelproject Data needed for decision making zijn wij de projectleider. Wij zijn gevraagd hieraan mee te werken vanwege onze aanpak van het verzamelen en analyseren van fatale woningbranden, die internationaal al langer bekend is en veel lof oogst. Het is mooi dat we onze kennis en ervaring ook internationaal kunnen inzetten en hierdoor het IFV internationaal weer op de kaart zetten.”

Uniforme aanpak van meerwaarde

Over het belang van een uniforme aanpak voor brandstatistiek verzamelen, voerde het IFV al langer gesprekken met de Europese Commissie en Europarlementariërs. Om deze behoefte kracht bij te zetten, hebben we met EuroFSA twee onderzoeken uitgevoerd naar fatale woningbranden in negen Europese landen. Daarmee is de meerwaarde van deze gegevens aangetoond.

Onderlinge afstemming essentieel

Er is in de EU een gebrek aan statistiek over branden. Veel landen houden wel gegevens bij, maar onderlinge afstemming ontbreekt over hoe deze gegevens verzameld en geregistreerd worden. Daardoor is bijvoorbeeld onbekend hoeveel mensen jaarlijks in de EU omkomen bij brand. De schattingen lopen uiteen van 4000 tot 8000. Ook om van elkaar te leren zijn betrouwbare en vergelijkbare gegevens over onder meer brandoorzaken essentieel.