IFV brengt ‘Infoblad circulaire economie voor veiligheidsregio’s’ uit


In 2050 wil Nederland een circulaire economie zijn: een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s brengt de overgang naar een circulaire economie met zich mee? Met het Infoblad circulaire economie voor veiligheidsregio’s brengt IFV dit voor een aantal actuele onderwerpen in kaart.

Het IFV heeft het infoblad opgesteld met het oog op de komst van de Omgevingswet en ingegeven door de Nationale Omgevingsvisie. De uitgave biedt adviseurs risicobeheersing van de veiligheidsregio’s inhoudelijke en actuele kennis over onderwerpen als de opslag en verwerking van afval of duurzaam bouwen; met deze kennis kunnen zij in gesprek gaan met initiatiefnemers, projectontwikkelaars, gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Daarnaast kan het infoblad nuttig zijn voor de repressie. De geïnventariseerde risico’s zouden in dat geval vertaald moeten worden naar inzettactieken met bijbehorende kennis, vaardigheden en middelen. 

Afvalverwerking, biomassa, zeer zorgwekkende stoffen en circulair bouwen

De doorwerking van de circulaire economie is uitgewerkt voor de thema’s afvalverwerking, biomassa, zeer zorgwekkende stoffen en circulair bouwen. Ieder onderwerp komt in een apart hoofdstuk aan de orde.  

In een toelichting schrijft IFV: “Vanwege de snelheid van de vele ontwikkelingen moet dit infoblad worden gezien als een groeidocument dat wordt geactualiseerd wanneer er nieuwe inzichten zijn. Opmerkingen en suggesties van lezers voor thema’s stellen wij zeer op prijs. U kunt uw opmerkingen en suggesties mailen naar info@ifv.nl.”

Download het Infoblad circulaire economie voor veiligheidsregio’s

Infoblad circulaire economie voor veiligheidsregio’s