Iets minder dan de helft van 488 faillissementen in eerste kwartaal 2022 bij bedrijven met coronasteun

Van de 488 faillissementen in het eerste kwartaal van 2022 was bijna 44% bij een bedrijf dat in de tweede helft van 2021 gebruikmaakte van coronasteun. Dit meldt het CBS op basis van nadere analyses. Bij de helft van de faillissementen hebben de betrokken bedrijven zowel in de tweede helft van 2021 als daarvoor geen gebruik gemaakt van de drie grote coronasteunmaatregelen.


Het aantal faillissementen is laag en liep gedurende het eerste kwartaal van 2022 wat op. Deels kwam dit door het aantal zittingsdagen van de rechtbank, maar ook als hiervoor wordt gecorrigeerd, waren er in maart meer faillissementen dan in januari en februari.

Faillissementen worden uitgesproken over juridische onderdelen, die elk apart meetellen in de cijfers. Daardoor waren er meer faillissementen dan failliete bedrijven in het eerste kwartaal. Bij 390 bedrijven gingen een of meer juridische onderdelen failliet. Van deze bedrijven ging 61% in deze periode volledig failliet en 39% deels.

De stijging in het aantal faillissementen in de afgelopen maanden hangt ook samen met het aantal juridische onderdelen per bedrijf die failliet werden verklaard. Sinds november 2021 zijn er meer faillissementen bij bedrijven waar meerdere juridische onderdelen failliet werden verklaard dan een jaar eerder. In maart 2022 gingen 17 bedrijven met meer dan één juridische eenheid failliet. Daarvan telden negen bedrijven minstens drie failliet verklaarde juridische eenheden. In februari waren er tien bedrijven waar meer dan één juridische eenheid failliet werd verklaard, waarvan vijf  met minstens drie failliet verklaarde juridische eenheden. In januari bedroegen deze aantallen negen en drie.

Belastinguitstel meest voorkomende steunmaatregel bij failliete bedrijven

Van de 390 (deels) gefailleerde bedrijven in het eerste kwartaal van 2022 had 39% op 31 december 2021 openstaand bijzonder uitstel van belastingbetaling vanwege de coronacrisis. Daarmee was een openstaand bedrag gemoeid van 59 miljoen euro. Dit is 0,3% van het totale openstaande bedrag aan uitgestelde belastingbetaling op die datum. Het is niet bekend in hoeverre betaling op het moment van faillissement in 2022 inmiddels was voldaan of dat een eventueel niet failliet verklaard onderdeel van een bedrijf dit nog kan voldoen. Bijna 10% van de (deels) gefailleerde bedrijven had in de tweede helft van 2021 NOW ontvangen en ruim 5% TVL-steun