Honderd bedrijven aangesloten bij EQUAL in LEGAL

Honderd bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij EQUAL in LEGAL, een commitment om ‘Corporate Legal NL diverser en inclusiever te maken’. Dat laat organisator en intiatiefnemer General Counsel Netherlands weten. Vele General Counsel en vrijwel de hele top 20 van advocatenkantoren hebben de verklaring ondertekend.

Het EQUAL in LEGAL Statement “is een eerste stap naar het creëren van bewustwording rondom Diversiteit & Inclusiviteit, en vormt de basis voor verdere kennisdeling”, aldus de initiatiefnemers.

De volledige verklaring luidt als volgt: ‘Wij verbinden ons om diversiteit en inclusiviteit op onze werkplek te promoten. Een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en welkom is, ongeacht geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, sociale of economische achtergrond, nationale of etnische afkomst, seksuele  oriëntatie, arbeidsbeperking, geloof of leeftijd. Een werkomgeving die vrij is van discriminatie, intimidatie en pesten en waar iedereen wordt behandeld met waardigheid en respect.”

Zij vervolgt:”Wij geloven dat diversiteit en inclusiviteit onze werkomgeving  succesvoller maakt. Het verhoogt de creativiteit en innovatie en vergroot het succes van de organisatie. Wij geloven dat inclusieve organisaties talentvolle collega’s trekt en behoudt.Wij delen onze diversiteit & inclusiviteit ervaringen en initiatieven. We ondersteunen het idee om D&I ervaringen in Corporate Legal NL te delen via het EQUAL in LEGAL Platform, zodat we kennis op D&I gebied kunnen delen en van elkaars initiatieven kunnen leren.”

Bron: Advocatie