Hoge Raad geeft slachtoffers chroom-6 gelijk

De Hoge Raad heeft vier voormalige onderhoudsmonteurs van Defensie in het gelijk gesteld. Het viertal is jarenlang blootgesteld aan giftige stoffen en is daardoor ziek geworden.Door de uitspraak van het hoogste gerechtsorgaan is een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch onherroepelijk.

Het hof oordeelde anderhalf jaar geleden dat de staat wel degelijk aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die het viertal bij hun werkzaamheden in Brunssum en Eygelshoven hebben opgelopen. De medewerkers werden daar jarenlang blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Ze werkten op POMS-terreinen van Defensie. Het Ministerie van Defensie legde zich niet neer bij de uitspraak en ging daartegen in cassatie. Dat verzoek is nu door de Hoge Raad verworpen waardoor de uitspraak van het hof definitief is.

Een van de oud-medewerkers reageerde maandag verrast op het nieuws. “We hebben hier meer dan acht jaar voor gestreden. We zijn er nog niet maar dit is wel een hele belangrijke stap op weg naar erkenning”, aldus Henk Coort uit Schinveld, die de zaak jaren geleden aan het licht bracht.

Coort richtte ook de stichting ‘Gedupeerden gevaarlijke stoffen POMS’ op, waar zich 100 tot 150 slachtoffers meldden. Toch heeft de uitspraak van de hoge raad alleen gevolgen voor Coort en zijn drie collega’s. De zaak kon niet als een collectieve actie worden behandeld, waardoor oud-werknemers individueel een schadeclaim zouden moeten indienen.

Erkenning
Advocaat Rob Bedaux denkt wel dat door de uitspraak de juridische weg voor andere slachtoffers makkelijker te bewandelen is. “De weg naar erkenning is zeker niet afgesloten. Slachtoffers kunnen zich beroepen op rapporten van het RIVM, die bewijzen dat er een verband is tussen het werk en ziektes die medewerkers later hebben gekregen”, aldus Bedaux.  

Het viertal waar het in deze zaak om draait, werkte tussen 1984 en 2006 op locaties waar onderhoud werd gedaan aan oorlogsvoertuigen van de NAVO. Dat gebeurde in Brunssum en Eygelshoven. Defensie kwam eerder met een andere compensatieregeling: mensen die konden aantonen dat ze door het werk ziek zijn geworden, kregen bedragen tot 40.000 euro. De vier zieke medewerkers vonden dat veel te laag en claimen schadevergoedingen van één tot zes ton per persoon. Ze zullen met deze uitspraak in de hand opnieuw de strijd met Defensie aan moeten gaan. “Ik ben benieuwd wat het ministerie gaat doen. Ze zullen zich bij deze uitspraak neer moeten leggen en de claims moeten honoreren”, aldus Coort.  
“De kaarten zijn nu wel geschud. Mensen die de schade goed kunnen aantonen en daarmee naar Defensie stappen, hebben een grote kans dat die schade wordt vergoed”, zegt Bedaux. Ook kan het betekenen dat mensen die in de toekomst nog ziek worden, ook recht hebben op schadevergoeding.

Bron 1Limburg