Hiscox Cyber Readiness Report 2020: Minder Nederlandse bedrijven slachtoffer van cybercrime; gemiddelde cyberschade verzesvoudigd

In het afgelopen jaar werd 37% van de Nederlandse bedrijven slachtoffer van cybercrime tegen 68% een jaar eerder. Daar staat tegenover dat het gemiddelde schadebedrag per cyberincident verzesvoudigde van 12.000 euro naar 74.000 euro. Daarbij houdt ons land ongeveer gelijke trend met andere landen. Uit de vierde editie van het Hiscox Cyber Readiness Report 2020 blijkt dat in de acht onderzochte landen -naast ons land België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland,  Spanje en de VS – , het aantal bedrijven met minimaal één cyberincident daalde van 61% naar 39% en het gemiddelde cyberschadebedrag steeg van 10.000 euro naar 57.000 euro.

Een andere uitkomst van het Hiscox-rapport is dat Nederland van de acht landen het laagst scoort in de zogeheten cyber readiness model, op grond waarvan slechts 12% (was 9%) van de respondenten gekwalificeerd wordt als ‘expert’ tegen 18% (was 10%) totaal en dat ons land tevens als hekkensluiter kan worden aangemerkt wat cyberbeveiliging betreft: maar liefst 68% van de bedrijven scoort op dit punt een onvoldoende. Tevens blijkt uit het nieuwe onderzoek dat Nederlandse bedrijven 13% van hun IT-budget  besteden aan cybersecurity tegen 9% een jaar eerder

 Overige uitkomsten

Andere uitkomsten uit het Hiscox Cyber Readiness Report 2020 zijn:

  • Bedrijven werden in totaal geconfronteerd met een schadebedrag door cyberincidenten van $1.8 miljard, de helft meer dan de $1.2 miljard een jaar eerder;  
  • Het gemiddelde schadebedrag van cyberincidenten is met 465,7% toegenomen;
  • De financiële dienstverlening, productie-industrie en technologie/media/telecom zijn de meest geraakte sectoren;
  • Eén op de vijf slachtoffers in Nederland meldde een phising incident;
  • 16% van de doelwitten in Nederland betaald losgeld na een losgeldeis;
  • De uitgaves voor cyberbeveiliging zijn met 39% gestegen;
  • Slechts één van de drie ondervraagden heeft een cyberverzekering;
  • Het hoogste schadebedrag beliep $87.9 miljoen, het slachtoffer was een financiéle dienstverlener in de UK;