Het RekenBureau actualiseert à la minute zijn RekenProgramma met actuele bedragen sociale verzekeringen (1 juli a.s.)

Op dezelfde dag (16 juni jl.) dat de overheid de nieuwe bedragen voor de sociale verzekeringen heeft gepubliceerd die gelden per 1 juli a.s. heeft het RekenBureau, het onderdeel van ‘de Bureaus’ dat als neutrale organisatie gespecialiseerd is in alle rekentechnische aspecten van de personenschade, meteen de inhoud van het RekenProgramma aangepast. Het betreft onder meer de nieuwe cijfers die gelden voor de AOW, de Anw, het maximumdagloon en de minimumlonen voor de berekening van de WW-, de WIA- en WAO-uitkeringen. “Hierdoor kunnen de gebruikers meteen de meest actuele berekeningen maken”, licht ing. Erik-Jan Bakker toe, rekenkundig expert bij het RekenBureau. “Zo’n snelle actualisatie van de cijfers is alleen mogelijk doordat begin vorig jaar van het RekenProgramma een webapplicatie is gemaakt.”

Met het RekenProgramma kunnen op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze snel nauwkeurige personenschadeberekeningen worden gemaakt, zoals berekeningen van het verlies van arbeidsvermogen en de overlijdensschade conform de nieuwe methodiek. Het gaat zowel om eenvoudige, globale berekeningen als complexe, geavanceerde berekeningen met een langere looptijd. “Het RekenProgramma is sinds 1 januari 2016 te gebruiken als applicatie in ‘the cloud’ en nog gebruikersvriendelijker geworden. Er wordt gewerkt met een dossierstructuur en berekeningen kunnen gemakkelijk gedeeld worden met andere gebruikers”, aldus Bakker, volgens wie het RekenProgramma te gebruiken is door alle marktpartijen die betrokken zijn bij de vaststelling van personenschade. Het aantal gebruikers ligt momenteel rond de 200 en is snel groeiend. Hij schrijft dat laatste vooral toe aan de constatering bij meer letselschadeprofessionals om vaker eerst zelf een indicatieberekening

Geïnteresseerden kunnen gedurende 30 dagen het RekenProgramma gratis uitproberen. Voor meer informatie: www.hetrekenprogramma.nl.