Hanselman Groep opent derde vestiging in Olympisch Stadion in Amsterdam

Sinds 1 april 2018 beschikt Hanselman Groep over kantoorruimte in het Olympisch Stadion in Amsterdam. “Naast de kantoren in Oosterbeek en Groningen hebben wij nu een landelijk centraal gelegen faciliteit ten behoeve van besprekingen en andere bijeenkomsten voor onze experts en relaties, aldus de Hanselman Groep in haar eerste nieuwsbrief voor zowel de externe relaties als de eigen medewerkers die zij voortaan maandelijks gaat versturen.  Daarin worden de ontvangers meegenomen in de wereld van bouwkundige opnamen, monitoring (trillings-, hoogte-, geluids-, xyz- en inclinometingen), risicoanalyse en schade-expertise. Een deel van deze berichten wordt ook gedeeld op social media en in de nabije toekomst op de website www.hanselman.nl.

In de eerste nieuwsbrief wordt ook aandacht besteed aan het feit dat de Hanselman Groep sinds januari 2018 de inclinometingen in eigen beheer. “Inclinometingen worden ingezet om horizontale deformaties van een dijklichaam of oeverconstructie te meten en vervormingen van damwanden in de ondergrond te detecteren. Horizontale verplaatsingen van een grondmassief kunnen leiden tot grote verzakkingen en schade aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals wegen, dijken, kabels en transportleidingen. Hiermee wordt het aanbod aan onze opdrachtgevers nog breder!”, aldus de groep.

Het derde artikel in de eerste nieuwsbrief gaat over de inspectiewerkzaamheden van woningen in marken die onder invloed staan van de dijkversterkingen die Rijkswaterstaat start in 2020. “Het is zowel voor Rijkswaterstaat als voor omwonenden van belang vooraf een zo goed mogelijk beeld te hebben van de staat van de woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan. Hoewel er niet vanuit wordt gegaan dat er schade ontstaat tijdens de aanleg van de dijk, kan dit onverhoopt natuurlijk toch gebeuren”, aldus de Hanselman Groep