Halfjaarcijfers: Voor het eerst sinds vele jaren nemen diefstallen motorvoertuigen weer toe

In de eerste helft van dit jaar werden er in ons land tot dusver 11.769 motorvoertuigen gestolen. Dat zijn er 619 (5,6%) meer dan de 11.150 in de eerste zes maanden van dit jaar. Het is bovendien voor het eerst in meer dan vijftien jaar dat het aantal motorvoertuigdiefstallen in het eerste halfjaar hoger uitviel dan in dezelfde periode in het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). 

In vier van de elf voertuigcategorieën was sprake van een diefstaltoename, in zes van een daling en in één was het aantal diefstallen exact gelijk aan die in het eerste halfjaar van 2019. Met afstand de grootste toename in aantallen deed zich voor bij brom- en snorfietsen: met 12,9% van 5.725 naar 6.466. Tussen begin januari en eind juni  werden daarnaast ook meer jonge personenauto’s (832/742, + 12,1%) gestolen en ook meer opleggers (42/41, + 2,4%) en zware bedrijfsvoertuigen (21/15, + 40%).

In de eerste zes maanden van dit jaar werden in totaal 3.600 personenauto’s gestolen van vier jaar en ouder, 32 (min 0,9%) minder dan de 3.632 een jaar eerder. De afname bij de oudere modellen beliep 4,2% van 2.890 naar 2.768. Daarnaast werden dit jaar tot dusver 731 motoren gestolen (732, min 0,1%),  653 lichte bedrijfsvoertuigen gestolen (730, min 10,5%), 225 aanhangers (241, min 6,6%) en  31 caravans (32, min 3,1%). Er vonden in 2019 geen autobusdiefstallen plaats tegen twee in de eerste helft van 2018.

Juni

In juni registreerde het LIV 2.108 diefstallen van motorvoertuigen, een toename met 1,9% ten opzichte van de 2.069 diefstalgevallen in dezelfde maand in 2018. Op mei na was er elke maand sprake van een diefstalstijging. De toename in juni is eveneens  vooral toe te schrijven aan de stijging van het aantal gestolen brom- en snorfietsen: van 1.181 naar 1.265. Daarnaast werden er meer jonge personenauto’s  (van 133 naar 136) en bestelwagens (van 109 naar 119) gestolen.

 Bij de oudere personenauto’s daalde het aantal diefstallen (van 428 naar 414), waardoor het totaal aantal personenauto’s dat werd gestolen iets terugliep: van 561 naar 550. Van een daling was ook sprake bij motoren  (van 151 naar 128), bij aanhangers (van 42 naar 36), bij caravans  (van 10 naar 4), opleggers (van 7 naar 5) en  bij zware bedrijfsvoertuigen (van 4 naar 3), Net als in juni 2018 werd er dit jaar één zwaar bedrijfsvoertuig gestolen en geen enkele autobus.