Grote bosbranden VS met 30% toegenomen sinds midden jaren 2000

 Het aantal grote Amerikaanse natuurbranden is sinds de jaren 2000 met 30% toegenomen en heeft de risicomodellering achter zich gelaten, waardoor beslissingen over risico-overdracht moeilijk worden, zo blijkt uit een studie van Chaucer. Uit de studie blijkt dat het gemiddelde aantal grote Amerikaanse natuurbranden per jaar, met een omvang van meer dan 40.000 acres (16.000 hectare, in de afgelopen 15 jaar met bijna een derde is gestegen, van gemiddeld 32,4 per jaar tot 41 per jaar nu.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er tussen 2006 en 2010 157 grote Amerikaanse bosbranden waren van meer dan 40.000 acres. Tussen 2011 en 2015 steeg het totaal tot 173, met een gemiddelde van 34,6 per jaar. Tot slot waren er tussen 2016 en 2020 in totaal 205 grote Amerikaanse natuurbranden, een gemiddelde van 41 per jaar. De natuurbranden veroorzaken grotere financiële schade en vormen een groter risico voor eigendommen naarmate de menselijke ontwikkeling zich verder in de wildernis uitbreidt, aldus het rapport waarin wordt uitgelegd dat het risico op bosbranden in de VS deels toeneemt als gevolg van de klimaatverandering, omdat hogere temperaturen en verschuivende neerslagpatronen tot meer droogte leiden.

De toegenomen risico’s van Amerikaanse natuurbranden, in combinatie met de stijgende waarde van de schadeclaims, hebben een opwaartse druk op de verzekeringspremies uitgeoefend. En Chaucer waarschuwt dat nu bosbranden van een secundaire bedreiging verschuiven naar een gebied waar (her)verzekeraars zich in de eerste plaats op richten, de wetenschap en de modellering van het risico ‘veel minder volwassen’ zijn in vergelijking met sommige andere gevaren, zoals orkanen. De methodologieën en veronderstellingen die worden gebruikt om de waarschijnlijkheid en de ernst van bosbranden te voorspellen, lopen nog steeds sterk uiteen, wat leidt tot ‘heel verschillende’ prijzen voor het verzekeren van het risico, aldus Chaucer.

Ellen Gyandzhuntseva, head of exposure management bij Chaucer, zegt hierover: “De verschillende benaderingen van het modelleren van het risico op bosbranden verschillen binnen de sector, wat leidt tot verschillende opvattingen over de verzekeringstechnische tarieven die in rekening moeten worden gebracht voor het verzekeren van dit risico. Nu de ernst en de frequentie van natuurbranden toenemen en de samenleving steeds alerter wordt op het beperken van de risico’s, is het voor verzekeraars een uitdaging om ervoor te zorgen dat hun modellen zijn aangepast aan deze trend, zodat ze niet worden overvallen door dit gevaar. Het berekenen van het risico op bosbranden is van essentieel belang voor de sector. [Maar de complexiteit van het gevaar is een bijzondere uitdaging, gezien het grote aantal verschuivende factoren waarmee rekening moet worden gehouden,” voegde zij eraan toe.