Grootste toename van het aantal voertuigdiefstallen in de maand oktober

In de maand oktober zijn in ons land 2.232 voertuigdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 141 meer dan de 2.091 diefstalgevallen in dezelfde maand in 2017, een toename met 6,7%, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Oktober is de vierde maand dat er in vergelijking met vorig jaar sprake is van een toename. Maar deze was dit keer met 6,7% beduidend hoger dan die in januari (+ 0,8%), mei (+ 1,5%) en augustus (+ 1,0%). In zes van de elf voertuigcategorieën viel het aantal diefstallen hoger uit dan vorig jaar oktober, in twee lager en in drie was deze volstrekt gelijk als een jaar eerder.

Zo werden er vorige maand 673 personenauto’s gestolen, 20 (3,1%) meer dan in oktober 2017. Tegenover een toename van het aantal diefstalgevallen van jonge modellen (t/m 3 jaar) met 3,1% (van 128 naar 154) staat een afname van het aantal gestolen oudere modellen: met 1,1% van 525 naar 519. Brom- en snorfietsen en scooters vormden de grootste boosdoeners. Daarvan werden er vorige maand 1.183 gestolen, 115 (10,8%) meer dan de 1.068 gestolen voertuigen een jaar eerder. Van een diefstaltoename was ook sprake bij aanhangers (46/42, +9,5%), opleggers (8/5, + 60%), en zware bedrijfsvoertuigen (4/2, + 100%).

Opmerkelijk gegeven is dat in drie voertuigcategorieën het aantal diefstallen precies gelijk was aan die van vorig jaar oktober: bij motorfietsen (160), lichte bedrijfsvoertuigen (152) en bij bussen (91), Alleen bij caravans was sprake van een daling in het aantal voertuigdiefstallen: van 8 naar 5, een afname met 37,5.

Januari – oktober

Uit de AVc-cijfers blijkt verder dat er in de eerste tien maanden van dit jaar tot dusver 19.428 diefstallen van motorvoertuigen werden geregistreerd, een daling met 2,7% ten opzichte van de 19.959 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2017.  In slechts drie voertuigcategorieën was sprake van een toename in vergelijking met vorig jaar: brom- en snorfietsen (10.195/9.708, + 5%, caravans (75/59, + 27,1%) en bussen (3/2, + 50%).

In de overige acht voertuigcategorieën daalde het aantal diefstallen. De grootste daling van het aantal diefstalgevallen in aantallen deed zich voor bij personenauto’s: met 848 stuks (12,3%) van 6.904 naar 6.056. De afname was het sterkst bij de oudere modellen van vier jaar en ouder: met 740 (min 13,5%) van 5.472 4.732. Daarnaast werden dit jaar tot dusver 1.324 jonge modellen gestolen t/m 3 jaar tegen 1.432 vorig jaar, een daling met 7,5%. Daarnaast werden er in de eerste tien maanden van dit jaar 1.360 motoren gestolen (1.418, min 4,1%), 1.235 lichte bedrijfsvoertuigen (1.288, min 4,1%), 412 aanhangers (450, min 8,4%), 62 opleggers (74, min 16,2%) en 30 zware bedrijfsvoertuigen (56, min 46,4%).