Geen oversterfte in februari

In februari overleden ongeveer 14.000 mensen, dit zijn er zo’n 100 meer dan verwacht. In alle weken van februari was er geen oversterfte. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers van februari gaan over vier weken, week 5 tot en met week 8 (30 januari tot en met 26 februari 2023). In de eerste week van februari lag het aantal overledenen net boven de verwachte sterfte, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake was van oversterfte. In de laatste drie weken van februari schommelde de sterfte rond de verwachting. In januari was er in de eerste twee weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld 350 mensen meer dan verwacht, in februari is de wekelijkse sterfte vrijwel zoals verwacht.  

Zowel sterfte bij Wlz-zorggebruikers als overige bevolking rond verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in februari 50 meer dan verwacht. In alle weken van februari schommelde de sterfte rond de verwachting en was er geen oversterfte.De sterfte onder de overige bevolking was in februari ongeveer 50 hoger dan de verwachte sterfte. Ook hier schommelde de sterfte in februari rond de verwachting.

In februari overleden ruim 200 minder 80-plussers dan verwacht voor die maand. In alle weken was de sterfte lager dan verwacht.Onder 65- tot 80-jarigen overleden in februari naar schatting 200 mensen meer dan verwacht. Alleen in de eerste van de vier weken was er net oversterfte.Voor mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in februari ongeveer 100 meer dan de verwachte sterfte voor die maand. Ook in deze leeftijdsgroep was er alleen in de eerste week van februari net sprake van oversterfte.

Sterfte aan COVID-19 tot en met oktober 2022 bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met oktober 2022 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden  47.076 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met oktober 2022. Naast de coronapandemie is er sinds half december een griepepidemie in Nederland (RIVM).De cijfers over week 8 van 2023 zijn een schatting gebaseerd op de aanname dat 80% van alle sterfgevallen een bericht is ontvangen.