GBL-game van Q-Consult opgenomen in opleiding zwaar letsel

Vanaf 2019 maken de cursisten van de opleiding Zwaar letsel van NIBE SVV kennis met de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) door gaming. De door Q-Consult Progress Partners (QCPP) ontwikkelde game wordt ingezet als middel om op interactieve manier de GBL-filosofie toe te passen.

De GBL-challenge is in 2014 ontwikkeld met medewerking van experts van verzekeraars en expertisebureaus uit de letselschadebranche. In acht cases moet de speler in totaal 40 dilemma’s oplossen, gebaseerd op realistische situaties. De behandelaar die de beste balans vindt in cliënttevredenheid, doorlooptijd en kosten, scoort het best.

De game is ontwikkeld met als doel de letselbranche te laten ervaren dat het voldoening en plezier geeft om slachtoffers fatsoenlijk, eerlijk en snel te helpen.

(Bron: QCPP)C