FrisseWind.nu start massaschadeclaim Tata Steel

Het bestuur van FrisseWind.nu stelt Tata Steel aansprakelijk voor de materiële, immateriële en gezondheidsschade van omwonenden door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Een deurwaarder heeft op 23 augustus 2023 een aansprakelijkstelling bij het bedrijf afgeleverd. Deze aansprakelijkstelling is de eerste formele stap in de eerder dit jaar aangekondigde massaschadeclaim.

De afgelopen maanden hebben ruim 1400 mensen zich als gedupeerde gemeld. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit direct omwonenden uit IJmuiden, Beverwijk en Wijk aan Zee en een groep personen die om gezondheidsredenen uit de regio verhuisd is. Daarnaast valt op dat ook een groep van tientallen (oud) medewerkers met (ernstige) gezondheidsklachten zich heeft aangemeld.

FrisseWind.nu neemt nu de stap om als collectieve belangenbehartiger op te treden volgens de Wet Afgewikkelde Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA). Dit houdt in dat de stichting de belangen zal behartigen van alle mensen die materiële, immateriële of persoonsschade oplopen door de uitstoot van de staalfabriek. Bij een dergelijke claim zal de rechter eerst toetsen of partijen onderling tot een overeenkomst kunnen komen. Tata Steel heeft vier weken de tijd om op de brief te reageren.

Doe mee aan de massaschadeclaim

“Tata Steel maakt winst dankzij gratis uitstoot, terwijl omwonenden op allerlei manieren kosten maken, last en schade ondervinden. Wij vinden dit onrechtvaardig en vinden dat Tata Steel als vervuiler deze kosten zou moeten betalen. We zetten daarom opnieuw een grote stap naar voren en stellen Tata Steel aansprakelijk voor de schade die gedupeerden hebben opgelopen.”

Ja, ik doe mee

“De verhalen van de mensen die zich hebben aangemeld, hebben ons alleen maar gesterkt in onze overtuiging dat genoegdoening op zijn plaats is. Het is in de Nederlandse cultuur niet vanzelfsprekend om een claim neer te leggen voor ondervonden schade. Tata Steel heeft decennialang winst kunnen maken door grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen over de regio uit te stoten. Dit is ten koste gegaan van vele omwonenden. Het is moreel niet meer dan logisch dat daar een vergoeding tegenover zou moeten staan.

John Beer, bestuur FrisseWind.nu