Friss Insurance Fraud Report 2018: In twee jaar tijd veel vooruitgang geboekt, maar ook nog volop ruimte voor verbetering

 

“In vergelijking met twee jaar geleden is er wereldwijd veel vooruitgang geboekt op het gebied van verzekeringsfraude en fraudedetectie. Gelukkig zien verzekeraars zowel de maatschappelijke als economische noodzaak hiervan is en groeit het risicobewustzijn”, stelt Friss in haar tweejaarlijkse Insurance Fraud Report 2018 onder 150 verzekeringsprofessionals. “Dat neemt niet weg dat er nog volop ruimte voor verbetering is. Het is tijd dat de anti-fraude inspanningen naar een hoger level worden getild, niet in de laatste plaats doordat fraudeurs ook steeds creatiever, slimmer en ingenieuzer te werk gaan.”

In de 2018-editie van haar rapport schrijft Friss dat in de VS verzekeraars en hun eerlijke klanten in 2017 voor $ 34 miljard werden gedupeerd als gevolg van verzekeringsfraude, wat neerkomt op 10% van de totale schadelast. Duitse verzekeraars schatten in dat fraude met verzekeringspenningen hun 5 miljard euro per jaar kost.

 Wat moet anders?

Op de vraag wat er binnen hun eigen organisatie moet veranderen qua anti-fraudecultuur, antwoordt 55% het gebruik van (geautomatiseerde) fraudedetectietools en 52% meer uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de verschillende afdelingen. Daarnaast noemt bijna de helft (49%) het organiseren van anti-fraudetrainingen voor het personeel, 40% het starten met fraude KPI’s om de resultaten te meten en 37% het leren van de ervaringen van andere verzekeraars. Volgens de verzekeringsprofessionals heeft nu 72% van de verzekeraars een anti fraude-cultuur en staat dit hoog op de beleidsagenda, iets meer dan de 70% twee jaar geleden. Volgens ruim een vijfde (22) is daarvan geen sprake bij de eigen verzekeraars en moet 5% het antwoord op die vraag schuldig blijven.

Volgens de Amerikaanse verzekeraars is fraude de afgelopen drie jaar met 60% toegenomen; 20% spreekt van een forse stijging, 34% van een lichte stijging en 10% van een lichte tot sterke daling. Volgens ruim een derde (36%) is verzekeringsfraude gestabiliseerd. Aan de andere kant hebben verzekeraars in dezelfde periode voor $ 116 miljoen aan verzekeringsfraude gedetecteerd. Volgens de respondenten moeten de afdelingen claims (68%), underwriting (43%) en verkoop (41%) nauwer bij de aanpak van verzekeringsfraude betrokken worden.

Meten is weten, luidt het gezegde. Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de verzekeraars het aantal frauduleuze zaken meten, 50% de met fraudedetectie gerealiseerde resultaten, 40 de detectiegraad en 31% de schaderatio. Een van de tien verzekeraars meet de resultaten van de anti fraude-inspanningen niet. Gevraagd naar wat de voornaamste uitdagingen zijn voor hun organisatie in de strijd tegen verzekeringsfraude noemt 45% kwaliteitsverbetering van de interne data, 34% de huidige ontoereikende tot externe data en 33% de samenwerking met andere verzekeraars. Daarnaast noemt 28% het op de hoogte blijven van de modus operandi van fraudeurs en 20% de verbetering van het huidige gedateerde fraudesysteem. Slechts 30% zet kunstmatige intelligentie in om fraude te bestrijden.