FOCWA, VACO en Stiba werken aan managementprogramma voor jonge ondernemers in automotive sector

Brancheorganisaties FOCWA, VACO en Stiba organiseren samen hét netwerk voor jonge ondernemers de automotive sector. Met het Young Automotive Management programma willen zij jonge professionele ondernemers klaarstomen voor de toekomst.

De hele automotive sector is aan sterke veranderingen onderhevig. Jonge ondernemers en managers moeten zich hierbij goed oriënteren zodat goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. “Wij merken dat er tussen onze leden al goed wordt samengewerkt en kennis, kunde en interesse wordt gedeeld. Die samenwerking willen we versterken door samen met de drie verenigingen kennis te bundelen en een managementprogramma op te tuigen voor jonge ondernemers.”, zegt Femke Teeling, directeur FOCWA.

Verbinden en samenwerken

Tim van der Rijken, directeur van VACO: “Door samen te werken kunnen we enerzijds ondernemers uit de automotive met elkaar verbinden wat zorgt voor inspiratie, een hecht netwerk, persoonlijke en zakelijk groei. Anderzijds zorgen we met elkaar ook voor de nodige verdieping, want in de toekomst zullen ook onze ondernemers – vanuit ieders vakgebied – steeds meer met elkaar te maken krijgen”. Daar sluit ook Stefan Cabri, algemeen secretaris van Stiba zich bij aan: “Wij willen er samen met elkaar voor zorgen dat onze jonge leden – die de toekomst zijn van de aftermarket sector – de beste ondernemers (kunnen) zijn. Daar willen we hen voor wapenen en uitdagen om samen te werken.”

Kickoff meeting

Ondernemers die jonger zijn dan 40 jaar en eigenaar/directeur, bedrijfsopvolger of leidinggevende van een lid van FOCWA, VACO en Stiba zijn, kunnen zich aanmelden als geïnteresseerde voor het Young Automotive Management programma