FMW en IFV werken samen aan crisisbeheersing en nationale veiligheid

Woensdag 1 september ondertekende de decaan van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), prof. dr. ir. Patrick Oonincx, samen met IJle Stelstra, algemeen directeur van het IFV, een convenant. Het convenant onderkent de continuering van een leerstoel die al sinds 2018 bestond in samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht.

Vanaf 1 juni van dit jaar is de leerstoel voortgezet in samenwerking met het IFV. De leerstoel Militaire aspecten van Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid wordt bekleed door prof. dr. Peter Bos MCDm. De leerstoel heeft tot doel onderzoek te verrichten en onderwijs te verzorgen met betrekking tot de inzet van de krijgsmacht in het nationale domein en de daaruit voortvloeiende civiel-militaire interactie. Dit komt de kwaliteit en de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland ten goede. Met de leerstoel kunnen zowel de rol van Defensie als structurele veiligheidspartner als de rol van het IFV als publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg worden versterkt.  Zowel de decaan van de FMW als de directeur van het IFV zijn positief.

Stelstra: “Als kennisinstituut is het essentieel om de samenwerking met onze veiligheidspartners aan te gaan. Door kennis te bundelen, door onze rol van netwerkregisseur en onze rol van verbinder kunnen we de veiligheidsregio’s, Rijkoverheid en crisispartners nog beter ondersteunen. Daarnaast is juist nu in de actualiteit van vandaag, de coronacrisis en een nieuwe Wet veiligheidsregio’s, de focus op veiligheidsstrategieën zo belangrijk.”

Oonincx sluit zich daarbij aan. “Het IFV en de faculteit kunnen elkaar voeden in informatie en kennisoverdracht, zeker met betrekking tot het militaire domein. De wereld verandert continu en in de toekomst wordt steeds