Fabrieksbranden veroorzaken 88% meer verstoringen in de toeleveringsketens

De toeleveringsketen heeft de afgelopen twee jaar te kampen gehad met een ongekende reeks verstoringen: Covid-19 gerelateerde fabriekssluitingen, het aan de grond lopen van de Ever Given, een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en niet genoeg halfgeleiders. In 2021 is het aantal verstoringen in de toeleveringsketens met 88% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, zo blijkt uit een onderzoek  van  Resilinc dat toezicht houdt op de toeleveringsketen.

“Er is geen recent historisch precedent voor de huidige verstoring in het moderne,  sterk geïntegreerde wereldwijde supply chain-systeem dat zich de afgelopen drie decennia heeft ontwikkeld,” aldus IHS Markit vice-voorzitter Daniel Yergin, in een recent rapport. “Wat zich nu wereldwijd in de toeleveringsketens afspeelt, is niet alleen ontwrichtend, het is ook historisch. Dit is de eerste grote breuk in het gesynchroniseerde toeleveringssysteem dat zich in de afgelopen 30 jaar van globalisering heeft ontwikkeld.” Fabrieksbranden, fusies en overnames, bedrijfsverkopen, fabrieksstoringen, leiderschapstransities en bevoorradingstekorten staan in de top zes verstoringen

verstoringen van de toeleveringsketen in 2021. 90%  van alle verstoringen was mensgerelateerd, aldus Resilinc.

Supply chain, verstoringen, fabrieksbranden

2021 kende de meeste fabrieksbranden ooit geregistreerd in een enkel jaar. Resilinc verstuurde 1.946 waarschuwingen voor fabrieksbranden, een stijging van 129% op jaarbasis. De stijging is vooral te wijten aan lacunes in de regelgeving en de uitvoering van processen, alsook aan een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in magazijnen. In de elektronica-industrie werden de voorbije twee jaar branden gemeld door ASML, Renesas, Asahi Kasei Microdevices en Nittobo.

Verstoringen als gevolg van bevoorradingstekorten stegen met 452% op jaarbasis,  de grootste stijging van alle soorten gebeurtenissen. Resilinc heeft 491 waarschuwingen verstuurd over tekorten in de bevoorrading (tekorten aan halfgeleiderchips, kunststoffen, papier en grondstoffen zijn allemaal voorbeelden). Tekorten aan halfgeleiders zullen naar verwachting leiden tot een verlies van $ 210 miljard aan autoproductie in 2021.

Hoewel tekorten in de toelevering op de 6e plaats staan op de 2021-lijst van Resilinc – na branden, fusies en overnames, bedrijfsverkopen, fabrieksstoringen en leiderschapsovergangen – zijn ze de drijvende kracht achter consolidaties, fusies en bedrijfsverkopen omdat bedrijven proberen de kernactiviteiten een snelle cashboost te geven of de toeleveringsketen te optimaliseren om de klantenbasis zo goed mogelijk te bedienen.

Verstoringen in de gezondheidssituatie van mensen, waaronder lockdowns en andere beperkingen in verband met Covid-19,  daalden met 68% van jaar tot jaar, hoewel Resilinc de gebeurtenis als ‘ernstig’ blijft bestempelen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf dat een gebeurtenis op dat impactniveau wordt gerangschikt. Andere gegevens tonen aan:arbeidsverstoringen stegen met 156% op jaarbasis, extreme weersomstandigheden  met 130%en  cyberaanvallen stegen met 143%.

In totaal verstuurde Resilinc in 2021 11.642 waarschuwingen over potentiële verstoringen van de toeleveringsketen naar zijn multinationale klanten, een toename van 88% ten opzichte van 2020. Van deze potentiële verstoringen waren er 7.025, oftewel 60%, impactvol genoeg om aanleiding te geven tot het opzetten van een ‘War Room’-virtuele platforms in het Resilinc-dashboard waar klanten en hun leveranciers communiceren en samenwerken om verstoringen te beoordelen en op te lossen.

Aanvullende gegevens uit het rapport zijn onder andere het aantal verstoringen per regio: Noord-Amerika kende de meeste supply chain-verstoringen (5.417), gevolgd door Europa (2.838), en Azië (2.128). De laatste PMI-enquête van IHS Markit “laat tekenen zien van een sector die nog steeds zwaar onder druk staat door knelpunten in de toelevering en Covid-19-gerelateerde onzekerheid, zij het met enkele tekenen dat de situatie begint te verbeteren”.