Explosieve daling van het aantal motorvoertuigdiefstallen in eerste twee maanden van 2021

 In de eerste twee maanden van dit jaar is het aantal diefstallen van motorvoertuigen explosief gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) blijkt dat er in januari en februari in totaal 2.377 motorvoertuigdiefstallen zijn geregistreerd, maar liefst 35,6% minder dan de 3.690 diefstalgevallen vorig jaar in beide maanden. Desgevraagd zegt Camiel van der Werf, datascientist bij het LIV/RDW Data Science Team hiervoor geen duidelijke  verklaring voor te kunnen geven. “Mogelijk is dit een gevolg van Corona-maatregelen, zoals de Avondklok (met ingang van 3e week van januari 2021). Ook het winterse weer speelt waarschijnlijk  hierin een rol.”

In alle voertuigcategorieën was er sprake van een forse afname van het aantal diefstalgevallen, variërend van 23,0% tot 69,2%. Bijna de helft van alle diefstallen betrof brom- en snorfietsen (incl scooters): 1.190, 38,2% minder dan de 1.925 diefstalgevallen vorig jaar in januari en februari. Er werden daarnaast  806 personenauto’s (1.172, min 31,2%. Het betrof voor het overgrote deel oudere modellen  van vier jaar of ouder (624/887, min 29,7%) en 182 (285, min 36,1%) auto’s t/m drie jaar oud.

Verder werden er tussen 1 januari en 28 februari  166 lichte bedrijfsvoertuigen (290, min 42,8%) gestolen, 134 (174, min 23%) motoren, 57 aanhangers (80, min 28,8%), 15 opleggers (20, min 25%), 5 caravans (15, min 66,7%), en 4 zware bedrijfsvoertuigen (13, min 69,2%).

Februari

Na een daling van het aantal diefstallen van motorvoertuigen in januari  met 29% nam dit aantal in februari zelfs met 42,6% af: van 1,786 naar 1,025. De grootste afname deed zich voor bij brom- en snorfietsen: met 420 stuks (44,1%) van 953 naar 533, gevolgd door die bij personenauto’s: van 553 naar 342 (min 38,2%). Er werden in februari 63 jonge auto’s gestolen (135, min 52,6%) en 278 (418, min 33,5%) oudere modellen.

Daarnaast werden er 61 diefstallen van lichte bedrijfsvoertuigen geregistreerd (140, min 56,4%) en 49 motordiefstallen (82, min 40,2%). Verder werden er 27 aanhangers gestolen (37, min 27,0%), 9 opleggers (11, min 8,2%), drie caravans (5, min 40%) en 1 zwaar bedrijfsvoertuigen (4, min 75%). In februari werd geen enkele bus gestolen tegen één een jaar eerder.

Iets minder dan een kwart van de gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 2.377 gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste twee maanden van dit jaar 566 teruggevonden, een terugvindpercentage van 23,8%. Het terugvindpercentage was het hoogst  bij lichte bedrijfsvoertuigen (36,7%), gevolgd door auto’s van vier jaar of ouder (33,0%), jongere modellen (31,9%), en zware bedrijfsvoertuigen (25%). Minder dan gemiddeld werden de overige voertuigcategorieën teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. Procentueel het slechtst scoren caravans (nul uit vijf), gevolgd door motoren (8,2%), aanhangers (8.8%), bromfietsen (18,8%)  en opleggers (20%). 

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 182 58 31,9%
Personenauto 4 jaar en ouder 624 206 33,0%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 4 1 25,0%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 166 61 36,7%
Bromfiets 1190 221 18,6%
Motorfiets 134 11 8,2%
Aanhangers 57 5 8,8%
Caravans 5 0 0,0%
Bus                             –                               –   0,0%
Oplegger 15 3 20,0%
Totalen                                   2377                          566 23,8%