Europese Commissie ontevreden over Nederlandse Milieuaansprakelijkheidswet

De Europese Commissie dreigt Nederland met een gang naar het Europees Hof van Justitie. Volgens de Commissie is in de Milieuaansprakelijkheidswet onvoldoende duidelijk dat burgers het recht hebben om de rekening voor milieuschade en milieuherstel neer te leggen waar die behoort te liggen: bij de vervuiler.

Op grond van de Richtlijn hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om milieuschade te voorkomen en om schade die zij veroorzaken, te herstellen. Denk hierbij aan de productie van afvalwater of het onttrekken van bodem- en oppervlaktewater, maar ook ongelukken, incidenten of tekort schietende maatregelen en beheer of schade door illegale activiteiten zoals stort, illegale kap of illegale winning van bodemstoffen.

Dit recht op herstel is opgenomen in de Europese Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn die in nationale wetgeving is omgezet. Al in juli 2020 stuurde het dagelijks EU-bestuur een aanmaning naar Den Haag om ervoor te zorgen dat heel duidelijk is dat iedereen (natuurlijke en rechtspersonen) bij een bevoegde instantie, zoals een verantwoordelijk ministerie, een verzoek kan indienen om preventieve of herstelmaatregelen te eisen van de veroorzaker van de milieuschade. En dat de veroorzaker de herstelmaatregelen betaald. Den Haag heeft gereageerd op de aanmaning, maar daar neemt de Commissie geen genoegen mee. De Commissie geeft Nederland twee maanden de tijd om de wetgeving aan te passen. 

Kabinet trekt geld uit voor Groningen

Het kabinet trekt in de Voorjaarsnota in totaal ruim 680 miljoen euro uit voor de afhandeling van de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de waardevermeerderingsregeling blijven bestaan. Voor deze regeling is 225 miljoen euro beschikbaar om woningen te verduurzamen als het lang duurde voordat er een besluit genomen was over een schademelding. Ook is er onder andere 350 miljoen euro om schade aan huizen te herstellen om zo te voorkomen dat bij nieuwe aardbevingen schade terugkeert of verergert.

De waardevermeerderingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor Groningers die (forse) overlast ervaren van de schadeafhandeling. De regeling zou (na een verlenging per 1 april) aflopen op 1 juli 2022. Het kabinet heet besloten om extra geld beschikbaar te stellen zodat de regeling kan worden voortgezet. De waardevermeerderingsregeling wordt tot 1 oktober ongewijzigd voortgezet. Dat betekent dat iedereen die voor die datum een schademelding van minimaal 1.000 euro doet die wordt toegekend, subsidie krijgt om te verduurzamen. Vanaf 1 oktober wordt de regeling aangepast. Alleen aanvragers die vanwege omstandigheden lange tijd hebben moeten wachten op een schadebesluit koen dan nog in aanmerking. Op die manier kunnen Groningers die te lang wachten op uitsluitsel, de waarde van hun huis verhogen.

Duurzaam schadeherstel

Ook komt er 350 miljoen euro om bestaande schade te herstellen die, als het niet hersteld wordt, bij nieuwe aardbevingen kan leiden dat schade verergert of terugkeert. Een voorbeeld hiervan is herstel van de fundering. De komende tijd wordt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) uitgewerkt hoe dat er precies uit gaat zien.

Daarnaast is er 17 miljoen euro voor huurders die zelf hun woning hebben verbeterd met bijvoorbeeld een schuur of ligbad, maar dat verloren is gegaan vanwege het versterken van de woning. Zij krijgen een vergoeding van minimaal 3.000 euro.Voor geestelijke ondersteuning voor Groningers is er 2,2 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er onder andere 19,5 miljoen euro om de komende jaren financieel bij te kunnen springen bij schrijnende situaties, bijvoorbeeld wanneer getroffenen door persoonlijke omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet 485 miljoen euro aan additionele middelen voor Groningen aan de begroting toegevoegd. Eerder was al 196 miljoen euro gereserveerd, deze middelen worden nu vrijgegeven. Daarmee komt in totaal 680 miljoen beschikbaar.

Bron Verzekeraars.nl