Europa: In tweede kwartaal 2019 zorgden drank- en voedselproducten opnieuw voor meeste recalls

In het tweede kwartaal van dit jaar werden in Europa 987, recalls en waarschuwingen geregistreerd in de food & beverage-sector, 5,3% minder dan de 1.042  in het eerste kwartaal van dit jaar. Net als in de eerste drie maanden van dit jaar voeren noten, notenproducten, zaden, snacks,  fruit en groente de lijst aan met producten die het meest uit de schappen zijn gehaald (187, was 217), zo  blijkt uit de European Recall & Notification Index Q2 2019 van Stericycle Expert Solutions. De meeste recalls en waarschuwingen voor drank- en voedselproducten deden zich voor in Duitsland (141/133), gevolgd door Nederland (88/123) een het UK (84/118). Uit de markt halen was de meest gehanteerde recall-maatregel (141), gevolgd door een recall van consumenten (99) en vernietiging (98).

Daarnaast werden tussen begin april en eind juni 585 recalls van medische apparatuur geregistreerd, bijna de helft (47,4%) meer dan de 309 in het eerste kwartaal van dit jaar. Opnieuw lagen hieraan in verreweg de meeste gevallen kwaliteitsissues  ten grondslag (510 vs 186, een toename met maar liefst 174%), gevolgd door software issues (52/41), verkeerde labelling (17/18) en het niet voldoen aan de toepasselijke specificaties (6/14). De meeste terughaalacties hadden betrekking op producten uit de VS (244). Binnen de EU voert Italië de lijst aan met 181 recalls en waarschuwingen (was 59), gevolgd door  gevolgd door Duitsland (162/75), en de UK (116/91).

Farmacie, automotive, speelgoed, elektronica en kleding

Verder deden in Q2 2019  60 recalls en 62 waarschuwingen (waren er vorig kwartaal 131) op farmaceutisch gebied. De meeste daarvan (23) vonden plaats in Portugal, gevolgd door Frankrijk (22)  en de UK (21), wat een verviervoudig is ten opzichte van de vijf Britse recalls  in het eerste kwartaal van dit jaar.  Ierland volgt op plek 4 met 16 farmaceutische recalls.

Nadat in Q1 2019 met 142 automotive recalls het hoogste aantal terughaalacties in vele jaren geregistreerd, liep dat aantal in het tweede kwartaal terug naar het meer gemiddelde aantal van 95, al is ook dit aantal meer dan dat in Q2 2018. Verreweg de meeste recalls (68) hadden betrekking op Duitse auto’s, op ruime afstand gevolgd door  het Verenigd Koninkrijk en Portugal (beide 11), Frankrijk (9), Italië (4) en Polen (3).  Het overgrote deel van de recalls betrof personenauto’s (68), gevolgd door bestelwagens (12), bussen (8), motoren (6), pick up trucks (5) en trailers (4).

Het aantal recalls en waarschuwingen van speelgoed daalde tussen begin april en eind juni sterk: van 191 in Q2 2018, via  185 gevallen in het eerste kwartaal van dit jaar naar 106. Het grootste aantal deed zich voor in Polen (18), gevolgd door Tsjechië (14) en Frankrijk (13). Plastic poppen en zacht speelgoed (beide 11) en slijmproducten (10) staan bovenaan d elijst met terughaalacties. De meeste recalls vloeiden voort uit chemische risico’s (39) en verstikkingsgevaar (26), op ruime afstand gevolgd door milieurisico’s (14).

Bij elektrische apparatuur werden 33 recalls geregistreerd, zeven minder dan in het eerste kwartaal. Een kwart van de recalls betrof USB-opladers, in vijf gevallen ging het om een haardroger en in drie gevallen om batterijopladers, elektrische adapteers en elektrische waterkokers.  De meeste terughaalacties (6) vonden plaats in de UK, gevolgd door Tsjechië (5), Cyprus en Denemarken (beide 4). In 23 gevallen was de aanleiding de kans op elekrische schokken, op ruime afstand gevolgd door het brand- en kortsluitingsrisico (5). 

 Het aantal kledingrecalls beliep 32 (was 35). Cyprus (13) en Bulgarije (12) voeren de lijst aan. De kans op letsel lag in meer dan de helft (18) van de gevallen aan de terughaalactie ten grondslag, verstikkingsgevaar bij zeven recalls, verstikking en chemische risicos bij drie. De meest teruggehaalde producten hadden betrekking op kinderbroeken, gevolgd door meisjesjurken en kinderblouses (beide 3),