Europa: In het derde kwartaal 2019 zorgden drank- en voedselproducten opnieuw voor meeste recalls

Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar werden in Europa ook in het derde kwartaal de meeste recalls en waarschuwingen geregistreerd in de food & beverage-sector: 968 tegen resp. 987 en 1.042 terughaalacties in Q2 resp Q1, zo  blijkt uit de European Recall & Notification Index Q2 2019 van Stericycle Expert Solutions. 

Ook nu voeren noten, notenproducten, zaden (144) de lijst aan met producten die het meest uit de schappen zijn gehaald (was 187 resp. 217), gevolgd door groente en fruit (109) en de opvallende stijger vis en visproducten (107). Daar staat een forse afname tegenover van het aantal recalls van kip en kipproducten: van 104 naar 70. Voor het eerst dit jaar hebben de meeste terughaalacties betrekking op producten uit Italië, gelijk aan het aantal vanuit Duitsland (was 141). Het UK komt op plek 3 (88/84), Frankrijk (84) op 4 en Nederland (82/88) op de vijfde plaats. Uit de markt halen was de meest gehanteerde recall-maatregel (130, was 141), gevolgd door een recall van consumenten (104/99) en niet-geautoriseerde import (97).

Medische apparatuur

Wat het aantal terughaalacteis betreft staat medische apparatuur andermaal op de tweede plaats met recalls, minder dan de 647 in het tweede kwartaal maar meer dan de 309 in Q1.. Opnieuw lagen hieraan in verreweg de meeste gevallen kwaliteitsissues  ten grondslag (257, was 510), gevolgd door software issues (91/52), verkeerde labeling (26/17) en het niet voldoen aan de toepasselijke specificaties (10/6). De meeste terughaalacties hadden betrekking op producten uit de VS (160/244). Binnen de EU voert Duitsland de lijst aan met bijna 100 (162)recalls en waarschuwingen, gevolgd door de UK (66/116) en Italië (37/181). .

De speelgoedsector werd tussen begin juli en eind september geconfronteerd met 158 recalls, fors meer dan de 106 in Q2 maar minder dan de 185 in het eerste kwartaal. Het was een kwartaal vol verrassingen, waarin Polen en Hongarije met elk 24 recalls de lijst aanvoeren en Engeland op plek 3 staat met 16 terughaalacties. Plastic poppen werden het vaakst uit de schappen gehaald (17), op de voet gevolgd door slijmproducten (15), kneedbaar speelgoed (14) en zacht speelgoed (10). De meeste recalls vloeiden voort uit chemische risico’s (76), verstikkingsgevaar (40), op ruime afstand gevolgd door milieurisico’s en de kans op verwondingen (beide 8).

Automotive

Met 136 recalls kwam het aantal terughaalacties in de automotive branche na een terugval in Q2 naar 112 weer op meer op het recordniveau van Q1 terecht (142),het  hoogste aantal in vele jaren. Dat betekent een stijging van 21% t.o.v. het tweede kwartaal. Duitse auto’s vormden met 56 meldingen andermaal het overgrote deel van de recalls, gevolgd door auto’s die zijn geproduceerd in Frankrijk (21), VS (12, een verdubbeling t.o.v. Q1 waaronder twee keer zoveel pick up trucks: van 4 naar 8) , Japan (9) en Italië (7). Duitsland is ook koploper van waaruit de terughaalacties zijn uitgevoerd (93), op ruime afstand gevolgd door Frankrijk (12), Portugal (11), UK (6) en Roemenië (4).  Geconstateerd wordt dat meer automotive recalls  het gevolg zijn van nieuwe high-tech snufjes in de auto  (software & smart devices) waardoor  auto’s meer gevoelig zijn voor storingen en hacking. Bij het overgrote deel van de teruggehaalde auto’s vormden veiligheidsredenen de hoofdreden, waarbij airbags het grootste risico met zich meebrachten. Verwacht wordt dat de geleidelijke toename van het aantal autorecalls de komende jaren zich zal voortzetten.

Verder deden in het derde kwartaal 99 recalls voor op farmaceutisch gebied tegen 122 in Q2. Een van de grootste terughaalacties betrof het medicijn Ranitidine, dat wordt gebruikt bij maagzuur en indigestie. De meeste teruggehaalde producten kwamen uit Frankrijk (20/22), gevolgd door Portugal (17/23). Duitsland (15), UK (9) en Spanje (8). De oorzaken voor recalls waren divers. 19 hadden betrekking op buitenlandse materialen/besmetting, 16 op verkeerde specificaties en 10 op verkeerde labelling

Bij elektrische apparatuur werden 50 recalls geregistreerd, 17 (51%) meer dan in het tweede kwartaal. zeven minder dan in het eerste kwartaal. Nieuwe ‘veroorzakers’ deden hun intrede: elektrische kookplaten, insectendoders en LED (hydrocultuur)verlichting met elk twee terughaalacties. Andermaal werden USB-opladers het vaakst teruggehaald (6), gevolgd door haardrogers en multi plug elektriciteitsstekkers (beide 3). De meeste terughaalacties (14) vonden plaats in Hongarije, gevolgd door de UK (8)UK, Bulgarije (5), Italië )4) en Letland, Slovenië en Finland (allen 3).   In het overgrote deel van de gevallen (34)  was de aanleiding voor de recall de kans op elektrische schokken, op ruime afstand gevolgd door het brand- , verbrandings- en kortsluitingsrisico en de gevolgen voor het milieu.

De kledingsector was in het derde kwartaal van dit jaar goed voor 42 recalls, waarvan meer dan de helft (24) betrekking hadden op Cyprus, gevolgd door Duitsland (8), Roemenië (6) en Bulgarije (4). Die aantallen waren hoger  dan de 32 in het tweede kwartaal. Het overgrote deel van de teruggehaalde spullen betrof kinderkleding (17), gevolgd door jurken (7) en badkleding (2) voor meisjes en leren handschoenen (eveneens 2).  De kans op letsel lag in meer dan de helft (25) van de gevallen aan de terughaalactie ten grondslag, chemische risico’s bij 9, verstikkings- en verwurgingsgevaar bij elk drie.