Erwin Dijkhuis heeft ambitieuze groeiplannen met Woodgate & Clark

Erwin Dijkhuis, die sinds vorig jaar augustus als Managing Director bij Woodgate & Clark (voorheen Benjamins Expertise) Willem Alberts is opgevolgd heeft ambitieuze groeiplannen. Hoewel hij in een interview in het gisteren verschenen Risk & Business Magazine geen concrete groeipercentages noemt, zegt hij op termijn wel te denken aan een aanzienlijke groei van de omzet: “Door middel van autonome groei maar ook acquisities sluiten we niet uit.”

Hij licht verder toe: “ We gaan, ondersteund door ons moederbedrijf Van Ameyde, zeker nadrukkelijker aan de weg timmeren: zowel wat onze bestaande activiteiten richting MKB en particulieren betreft als door middel van de uitbreiding van onze dienstverlening naar de zakelijke markt. Met het oog daarop hebben we ons team de afgelopen maanden versterkt met ervaren register-experts in disciplines als opstallen, machines, inventarissen en goederen, bedrijfsschade en aansprakelijkheid.” 

Om die ambitieuze doelstellingen te realiseren wil Woodgate & Clark’s nieuwe Managing Director nadrukkelijk het gesprek aangaan met bestaande en potentiële opdrachtgevers over de gewenste dienstverlening op schaderegelingsgebied.  “Ik geloof sterk in echte langdurige, meerjarige partnerships met opdrachtgevers bij verzekeraars, makelaars, volmachtbedrijven en verzekerde ondernemingen. En in een intensieve samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen teneinde de specifieke wensen van opdrachtgevers optimaal te kunnen vertalen in een schaderegeling en omgang met verzekerden die nauw aansluit op hun gedachten hieromtrent: een aanpak bij schade die zowel tegemoet komt aan de wens tot schadelastbeheersing als aan die van een zo groot mogelijke klanttevredenheid. We moeten er met elkaar voor waken terecht te komen in een kostprijsdiscussie.”

 Kansen en uitdagingen

Dijkhuis benadrukt voor zijn bedrijf volop kansen en uitdagingen te zien. “Bijvoorbeeld door de mogelijkheid om via ons moederbedrijf en zusterondernemingen klanten in het vervolg ook internationaal te kunnen bedienen. Maar ik zie ook kansen op het gebied van bijvoorbeeld asbest en op nieuwe terreinen als cyber en zonnepanelen.  We hebben daarvoor nu al specifieke kennis in huis.”

Gevraagd naar de belangrijke trends en ontwikkelingen in de  verzekerings- en schaderegelingsbranche noemt  Dijkhuis onder meer de toenemende claimbewustheid bij klanten en de groeiende complexiteit en omvang van schadeclaims. “Ook zien we nieuwe schades als cyber en door allerlei klimaatgerelateerde oorzaken en hebben we meer en meer te maken met bijvoorbeeld de energietransitie (duurzaamheid, isolering, stikstof) en de toenemende rol van domotica. Een algemeen probleem is daarnaast de krapte op de arbeidsmarkt, waarmee ook de verzekerings- en schaderegelingsbranche te maken heeft. Mede daardoor neemt ook de behoefte aan specifieke schadekennis en daarmee aan goede schadespecialisten toe en daar kunnen wij als expertisebranche van profiteren. Mits wij in staat zijn voldoende kwalitatief goede mensen aan ons te binden en/of zelf op te leiden of bij te scholen.”

Het volledige interview vindt u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/04/RB2_2020.pdf