EMN Masterclass 2019: Doorstarten van een onderneming

Het thema ‘Doorstarten na een calamiteit’ zorgde op 14 februari jl. voor een goed gevulde collegezaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam: circa 100 relaties namen deel aan deze EMN Masterclass. Het werd een middag waar zowel theorie als ervaringen uit de praktijk voor het voetlicht gebracht werden.

Wim den Ouden, manager EMN Property, opende de bijeenkomst met een kijkje in de keuken van EMN, dat volgens hem een groei doormaakt en inmiddels 65 experts telt in de branches Property, Liability/CAR, Marine en Claims & Recovery. En daar komt nog steeds nieuw talent bij, onder andere in de vorm van zij-instromers met kennis van en ervaring in een (technisch) specialisme die na een intensieve inwerkperiode als schade-expert aan het werk gaan. 

Vervolgens behandelde bedrijfsschade- en beroepsaansprakelijkheidsexpert drs. Johan de Jonge RA NIVRE-re een werkelijk gebeurd schadegeval met de deelnemers. Deze case, een door brand verwoest bowlingcentrum, liet zien hoe verstrekkend de gevolgen van een calamiteit kunnen zijn, zowel voor de ondernemer als voor andere betrokkenen en dat snelle inzet van de juiste kennis en ervaring van levensbelang voor een bedrijf kan zijn. Het doorstarten van een onderneming blijkt in de praktijk vaak een lastige en ingewikkelde kwestie, ook vanuit een juridisch perspectief. Mr. Rogier Visser en mr. Claire Houg van Certa Legal Advocaten uit Amsterdam gaven een heldere toelichting op de juridische aspecten van een doorstart. 

Na de presentaties was er gelegenheid om ervaringen uit de praktijk met elkaar uit te wisselen. Ook hieruit kwam duidelijk naar voren hoe complex het doorstarten na een calamiteit kan zijn. En hoe leerzaam het is om kennis te delen op dit gebied.


Bekijk hier de presentatie van de Masterclass. file:///C:/Users/Jan/Pictures/Masterclass%2014%20februari%202019%20Doorstarten%20na%20een%20calamiteit.pdf.


Bekijk hier de presentatie van Certa Legal. file:///C:/Users/Jan/Pictures/Masterclass%20EMN%20versie%20CLA%20definitief%20dd%2014219.pdf.