Eerste schatting schade door storm Poly: 50 tot 100 miljoen euro

Storm Poly heeft voor 50 tot 100 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars.

“Poly heeft heftig huisgehouden en de impact is groot”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur. “Onze modellen geven nu een bedrag aan op basis van historische data. Dit is een eerste schatting, deze kan nog oplopen. Naast veel schade en overlast is er ook iemand overleden door een boom die op haar auto viel. Een aantal mensen raakte zwaargewond. Dat is verschrikkelijk.”

Uitzonderlijke storm

Poly is als zware zomerstorm uitzonderlijk. De zwaarst gemeten windstoot, van 146 kilometer per uur, is de sterkste ooit tijdens een zware storm in de zomer. Richard Weurding: “Zomerstormen komen niet zo vaak voor, in tegenstelling tot stormen in de herfst en winter. Zomerstormen zorgen voor grote verschillen op relatief korte afstanden en leveren vaak meer problemen op. Bomen staan bijvoorbeeld in de zomer vol in blad en vangen dus veel wind. Daarom zie je relatief veel omgevallen bomen door de storm met overlast en schade tot gevolg.”

Maar die som van 50 tot 100 miljoen euro is volgens het Verbond van Verzekeraars te conservatief. “We denken dat het bedrag hoger zal uitvallen, want de schadebeelden kunnen regionaal, maar ook lokaal, erg verschillen. En er zijn ook heel hoge windsnelheden gemeten.” Om die reden is er gekozen voor deze grote bandbreedte.Het zal volgens het Verbond nog maanden duren voordat duidelijk is wat de omvang van de schade precies is.  

Over het algemeen zijn mensen en bedrijven volgens Weurding goed verzekerd tegen de schade via inboedel- en opstalverzekeringen. “Het is natuurlijk wel belangrijk dat je zorgvuldig bent geweest. En dat het niet gaat om een schutting die al op omvallen stond.”

Storm Poly was een uitzonderlijke storm, zeker voor de zomer, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. “Er zijn windstoten van meer dan 140 kilometer per uur gemeten en die hebben ook nog eens meer impact, omdat de bomen in het blad staan, waardoor ze meer wind vangen.” Ze vallen dus sneller om en veroorzaken zo veel schade.

Klimaatschade
Extreem weer zorgt voor steeds hogere kosten voor de samenleving. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders goed verzekerd tegen stormschade. Door het veranderende klimaat verwachten verzekeraars dat de schade door weersextremen steeds groter wordt. Vorig jaar bereikte de totale verzekerde schade door extreem weer een nieuwe recordhoogte. Volgens de Klimaatschademonitor zorgden met name de drielingstorm in februari voor een totaal uitgekeerd schadebedrag van 886 miljoen, waarvan 714 miljoen door de drielingsstorm. De jaarlijkse monitor laat schades door extreem weer zien vanaf 2007 tot en met 2022.

Bron NOS en verzekeraars.nl