Eerste fysieke editie NIVRE’s Rendez Vous d’Expertise na enkele jaren met andere opzet en bijna 1.100 gasten andermaal geslaagd

Op woensdag 18 mei jl. vond het Rendez-Vous d’Expertise 2022 plaats in Hotel Van Der Valk in Vianen. De opkomst was groot met  bijna 1.100 aanwezigen. De traditionele bijeenkomst had dit keer een totaal andere opzet dan anders – plenair in plaats van aparte branchegroepsessies –  en stond in het teken van het 31-jarige bestaan van het NIVRE.
 

Zo werd er onder meer een film getoond waarin de NIVRE-bestuursleden aan het woord komt en  waarin zij vertellen waar het NIVRE nu staat als het gaat om de uitrol van het project ‘Samen naar de Toekomst’ en in de film ook vertellen wat er al is gedaan.  Zij noemen het vormgeven van ‘Samen naar de Toekomst’ met de vijf speerpunten: Marktautoriteit, Kwaliteit, Nieuwe aanwas, Zichtbaarheid en Onafhankelijkheid. Verder vertellen directeur Susan Mogony en Klaas Brand over het Klachtenloket en de Tuchtcommissie. Hoor en zie er alles over in de bestuursfilm: https://youtu.be/K7XfBJ0o1jw.

Gastsprekers

Sietse Bakker (was een van de sprekers. In 2016 was hij de Internationale Event Supervisor van het Eurovisie Songfestival. Van 2019 tot 2021 was hij Uitvoerend Producent van het 65ste Eurovisie Songfestival, dat in Nederland werd gehouden. Hij deelde zijn ervaringen en de uitdagingen van het Eurovisie Songfestival, waaronder de annulering i.v.m. de Coronamaatregelen. De organisatie kreeg toen te maken met een zeer grote schadepost. Gelukkig was de verzekering goed geregeld. Er zijn veel overleggen geweest met schade-experts. Sietse zei  blij te zijn met hun expertise. Zo kon hij focussen op wat hij wel kon doen en waar hij goed is in, terwijl de schade-experts zich bezighielden met de geleden schade.Een mooie les voor hem was om op hen te vertrouwen en te zorgen voor een goede samenwerking.

Aan de hand van diverse filmpjes, liet hij e zien hoe het er achter de schermen aan toe ging tijdens het Eurovisie Songfestival van 2022; een evenement waar heel veel mensen aan meegewerkt hebben.
De boodschap is: ‘We doen het samen’.Sietse sloot  af met een aantal vragen waar de bezoekers van het Rendez-Vous d’Expertise 2022 over na kunnen denken: “Wat is de echte betekenis van mijn vak?”
“Welke rol speel ik echt?”

Rob Urgert en Joep van Deudekom, cabaretiers die  bekend zijn van het satirisch weekoverzicht ‘De kwis’ en van enkele wetenschappelijke tv-programma’s als ‘Onder de tram‘, ‘Tussen de Oren‘ en hun nieuwe programma ‘Het Instituut‘, namen het publiek op ludieke en vermakelijke wijze mee in het maken van keuzes.Daarbij kwam onder naar voren dat het maken van keuzes niet altijd meevalt.


 

Directeur Susan Mogony  vroeg verschillende deelnemers hoe zij het vonden om na zo’n lange tijd elkaar weer te zien en spreken, maar ook hoe ze het event verder beleefden. Het meest gegeven antwoord was het oer-Hollandse woord ‘gezellig’ en werd overduidelijk dat de deelnemers vooral het  ontmoeten van branchegenoten op prijs stellen.    Aan een aantal deelnemers stelde Susan de vraag wat het NIVRE moet worden: een beroepsorganisatie, een brancheorganisatie of een kwaliteitsinstituut. Alhoewel de antwoorden uiteenliepen, koos het merendeel van de bevraagden voor het eerste.

Tot haar grote verrassing werd Astrid Oosthof, Operationeel Manager bij het NIVRE, door de voorzitter Klaas Brand in het zonnetje gezet. De voorzitter vroeg de aanwezigen aandacht voor een drijvende kracht binnen het NIVRE, die volgens de voorzitter “ al bijna 15 jaar ervoor zorgt dat alles binnen het NIVRE gesmeerd loopt, alles weet over het NIVRE en t, samen met haar team, een belangrijke rol vervult”
Hoewel  het alom bekend dat ze niet graag op de voorgrond treedt, vroeg de voorzitter Astrid op het podium en overhandigde haar als dank  een bos  bloemen.